| 08.06.2022

Camilla och John Lindfors satsar 500 000 euro på Hanken

John Lindfors skänker en halv miljon euro
Hankenalumnerna Camilla och John Lindfors donerar 500 000 euro till Hankens pågående fundraisingkampanj Räkna med Hanken.

- Det är viktigt att det finns en stark ekonomiutbildning på högskolenivå på svenska i Finland. Camilla och jag har fått en gedigen utbildning på Hanken och vi vill gärna se att andra får samma möjlighet. Det bästa sättet att säkerställa Finlands framtida konkurrenskraft är att investera i utbildning, särskilt inom ett område som kommer att ha en direkt inverkan på ekonomin över tiden, säger John Lindfors.

- Det känns fantastiskt att våra alumner engagerar sig i Hankens framtid och på så vis även satsar på kommande generationers tillgång till högklassig utbildning. Detta är på många sätt en mycket betydelsefull donation och vi är djupt tacksamma, säger rektor Karen Spens.

Fundraisingkampanjen Räkna med Hanken pågår till 30.6.2022 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca. 5,8 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola. Läs mera och donera här. Opens in new window