Utbytesstudier

Allmän information om utbytesstudier

Studier vid Hanken är internationella på många vis. Studentutbytesprogrammet vid Hanken erbjuder dig möjligheten att studera en termin vid något av Hankens samarbetsuniversitet runt om i världen. Du kan välja mellan drygt hundra partneruniversitet. På detta sätt kan du som studerande berika dina studier, förbättra dina chanser på den globala arbetsmarknaden, förbättra dina språkkunskaper och din interkulturella förståelse. Hanken välkomnar också årligen ett stort antal studerande från samarbetsuniversiteten.

Studerande som vill åka på utbyte inom ramen för utbytesprogrammet väljs av Hanken. Utbytesprogrammet vid Hanken är en organiserad verksamhet med egna rutiner och två internationella koordinatorer som sköter programmet. Är du hankeit vänder du dig till internationella kooordinatorn som sköter utgående mobilitet vid Hanken. Studerande vid partneruniversitet vänder sig till internationella koordinatorn vid sina egna universitet.

Informationen om utbytesstudier är uppbyggd så att du hittar informationen enligt i vilket skede du är i utbytesprocessen. Börja med att läsa allmän information om utbytesprogrammet under 'Studera utomlands'. På anslagstavlan publicerar vi aktuella händelser. Hankens samarbetsuniversitet finns listade under 'Samarbetsuniversitet'. Bekanta dig med Mobility Online Portalen för att se vilka platser som är öppna för utbytesstudier. Läs igenom 'Hur ansöker jag om en utbytesplats?' före du börjar din utbytesansökan. Du som redan fått en utbytesplats bekanta dig med sidan 'Hur förbereder jag mig?'. Efter att du kommit hem från ditt utbyte läs 'Hur rapporterar jag?' för information om utbytesrapporteringen. Det finns också kort information för dig som tänker åka utomlands för att studera på egen hand utanför Hankens utbytesprogram.