Institutionen för marknadsföring

Institutionen för marknadsföring

Den här sidan handlar om institutionen för marknadsföring.

Vi bedriver internationellt erkänd forskning och undervisning i två ämnen: marknadsföring samt logistik och samhällsansvar.

Ämnen och studier

Inom ämnet marknadsföring har vi flera specialområden, till exempel kundrelationer och kundupplevelser, tjänste- och produktinnovationer, affärsmodeller och strategisk marknadsföring. Läs mer om studierna inom ämnet marknadsföring här.

Kärnområden inom ämnet logistik och samhällsansvar är företagsansvar (corporate responsibility), supply chain management samt humanitär logistik. Läs mer om studierna inom ämnet logistik och samhällsansvar här.

Kompetenscenter och forskning

Forskningen och forskare på Institutionen för marknadsföring samlas i våra två kunskapscentra: CERS samt HUMLOG.

CERS (Centre for Relationship Marketing and Service Management) är marknadsföringens forskningscenter. CERS är internationellt sett föregångare vad gäller forskning inom de följande temana: tjänste- och relationsmarknadsföring samt (1) kunder och relationer, (2) marknadsföringslogiker och -strategier, (3) förändringar i affärsmodeller, marknaderna och samhälle och (4) marknadsföringseffektivitet.

HUMLOG (The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute) är logistik och samhällsansvarets forskningscenter. HUMLOG är ett samarbete mellan Hanken och Försvarshögskolan och fokuserar på forskning inom humanitär logistik.