Varför donera?

Hanken höjer nivån på kunnandet inom såväl näringslivet som samhället i stort genom ett internationellt konkurrenskraftigt programutbud, som även utgör grunden för Hankens lagstadgade ansvar för utbildning av svenskkunniga ekonomer.

Visste du att Hanken är bland de topprankade handelshögskolorna i Norden både vad gäller:

  • Financial Times ranking av världens bästa handelshögskolor som erbjuder magisterutbildning i ekonomi
  • antalet publikationer och den vetenskapliga genomslagskraften

Hanken är också en av de 1% av handelshögskolor i världen som erhållit de tre mest prestigefyllda internationella ackrediteringarna, nämligen AACSB, AMBA och EQUIS.

För att nå upp till topp-prestationer krävs satsningar. Samtidigt skärps kraven för statlig finansiering och de finländska universitetens finansiella självständighet har ökat märkbart, liksom också kraven på ekonomiskt ansvar. I denna nya situation har universitetens privatfinansiering blivit avgörande. På grund av det stramare finansiella läget i samhället behöver Hanken en stark ekonomisk grund att stå på för att kunna göra rätt satsningar och bevara sin unika position som självständig handelshögskola.
 

Hankens byggnad i Helsingfors

 

Via förstärkt finansiering kommer Hanken att satsa på:
 

En global utbildningsmarknad

Hanken har som målsättning att erbjuda en högklassig internationell examen och vi tror på att studie- och forskningsanknutna utbyten samt internationella rekryteringar gynnar utvecklingen. Denna satsning stöder även vår strävan att forma ansvarsfulla världsmedborgare.

Framgångsrik forskning

Forskningen på Hanken är av hög internationell standard och en anknuten doktorandutbildning, detta är något vi är stolta över och tänker bygga vidare på.

Stimulerande universitetsmiljö

Hanken har som mål att erbjuda en inspirerande studie- och arbetsmiljö som karaktäriseras av närhet och öppenhet. Högskolan strävar också efter att modernisera studiemiljön för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning och samtidigt ge färdigheter i moderna arbetsverktyg.

Näringslivsrelevans

Högskolans roll är att kombinera det kunnande som finns inom högskolan, näringslivet och Hankens alumnnätverk för att bidra till Finlands tillväxt och välmående.