Ansökningsprocessen

Läs genom instruktionerna nedan innan du lämna in ansökan.

Administrationen av anställdas ansökningar till Näringslivets fond för att bjuda in gäster till Hanken skiljer sig från principen beskrivningen nedan, för mera information, se här.

Inlämnande av ansökan till Hankens fonder görs genom Stiftelsens webbaserade ansökningssystem. Personer med Hanken-användar-id kan logga in med det i systemet. Alumner skall registrera sig i systemet för att skapa ett särskilt användarnamn för systemet. I systemet väljer man ansökningsändamålet enligt den aktuella utlysningen och skapar en ny ansökan.

Ansökningsblanketten består av fem delblanketter. Samtliga delar skall fyllas i noggrant och uppgifterna i varje delblankett sparas. Då du fyllt i alla delar av blanketten kan du förhandsgranska den för att kontrollera att alla uppgifter registrerats korrekt. Kom ihåg bilagorna. Då du är säker på att ansökan är klar för att skickas in väljer du funktionen: "Godkänn och skicka in ansökan". Då ansökan har skickats och tagits emot får du ett meddelande om detta på skärmen (i systemet). Du kan också printa ut din ansökan eller skicka den till din e-post som ett pdf-dokument.

Försenade ansökningar mottas/behandlas inte. Bristfälligt ifyllda ansökningar behandlas likaså inte. Ansökningar i pappersform godkänns inte. Stipendierna är personliga och kan inte sökas för någon annans del. Vänligen läs igenom villkoren innan du lämnar in ansökan.

Sökande skall alltid meddela om eventuell övrig för samma ändamål ansökt, planerad och/eller beviljad finansiering. Nya uppgifter om beviljad övrig finansiering skall lämnas in även efter att ansökan inlämnats till Stipendieombudet. 

Följande bilagor skall bifogas ansökan (alla bilagor skall bifogas i samband med själva ansökan - kompletteringar beaktas inte): 

Konferensresa utomlands:

 • intyg över accepterad konferenspresentation
 • kostnadskalkyl
 • CV med publikationslista

Kurs utomlands:

 • intyg över antagning till kursen
 • kostnadskalkyl
 • CV med publikationslista
 • utlåtande från examenshandledaren om att kursen ingår i examen

Forskningsvistelse utomlands:

 • forskningsplan (inklusive tids- och finansieringsplan)
 • inbjudan från mottagande organisation
 • CV med publikationslista
 • kostnadskalkyl
 • bekräftelse från prefekten gällande forskningsvistelsen

Studievistelse utomlands:

 • forskningsplan för avhandlingsprojektet (inklusive tids-, finansierings- och studieplan) inklusive ett sammandrag på högst en sida
 • inbjudan från mottagande universitet eller forskningsinstitut
 • CV med publikationslista
 • kostnadskalkyl
 • utlåtande från examenshandledaren gällande betydelsen av vistelsen för forskarstudierna

Språkkurs/summer school:

 • Studieplan med information om kursarrangören
 • motivering för varför språkstudierna är viktiga och hur de knyts till studentens studier på Hanken
 • kostnadskalkyl
 • officiellt studieutdrag (minst 6 avklarade sp i språket i fråga)
 • CV

Övriga ändamål:

 • kostnadskalkyl
 • CV med publikationslista
 • forskningsplan

Alla sökande får skriftlig information om utfallet till den e-post de angett på ansökningsblanketten. Information om beviljade stipendier publiceras på Hankens webb.