Välkommen till the HUMLOG Institute!

A man walking towards a refugee camp
Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute är ett gemensamt kunskapscenter för Hanken och Försvarshögskolan. Det globala centret är en samlingspunkt för forskare inom humanitär logistik.

Det primära syftet med institutet är att bedriva forskning inom humanitär logistik och supply chain management. Den huvudsakliga relaterade produktionen är publikationer, med fokus på högkvalitativa refereegranskade artiklar i akademiska tidskrifter. Forskningen bidrar till utbildning och strävar efter att påverka samhället. Huvudprinciperna för vår verksamhet är öppenhet och transparens.

Vår verksamhet är organiserad kring fyra huvudpelare:

  • Forskning, med och för humanitära organisationer, från enskilda projekt till internationella konsortium;
  • Utbildning, genom master- och doktorandprogram;
  • Skräddarsydda utbildningar, i samarbete med utövare;
  • Kommunikation, spridning och utbyte av kunskap, via evenemang och seminarier, vår blogg och akademiska publikationer.

Vi tror på synergistiskt samarbete och partnerskap för att uppnå de mål vi har satt upp och arbetar därför nära med ett stort antal partners. Vi är involverade och vill vara involverade i projekt med representation av det akademiska samhället, utövarna från det humanitära samhället och även civilsamhället beroende på projektets särdrag. Vår expertis är att vi går på djupet i utmaningar och tillsammans med våra partners producerar forskningsresultat, som är till nytta för människor i nöd och är användbara i praktiken i det dagliga livet. Vårt team är också speciellt involverat i publiceringen av Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management.

 

A man wearing a white collar shirt, black blaser with his dark long hair in a high bun

"The past three years, the HUMLOG Institute has witnessed an exponential growth particularly with regards to international projects, number of partners, and researchers. With this acquired structure, the upcoming years will focus on strengthening and developing our collaboration with the humanitarian context, refocusing on our four pillars to produce cutting-edge relevant and impactful research with and for humanitarian organizations."

Diego Vega, Director of the HUMLOG Institute