| 23.04.2015

Fazer donerar 100 000 euro till Hanken

Hanken har tagit emot en donation av Fazer på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.

Hanken har tagit emot en donation av Fazer på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. ”Vi är övertygade om att både Fazer och hela Finland behöver toppexperter inom ekonomi för att vara framgångsrika i framtiden, därför donerar vi medel till Hanken”, säger Fazers koncernchef Christoph Vitzthum.

Fazer deltog i Hankens medelanskaffning redan år 2010 med en donation på 100 000 euro. Därtill har Fazer varit Hankens Premium Partner-företag i flera år. Den aktuella donationen fördjupar samarbetet ytterligare.

Rektor Eva Liljeblom riktar sitt varma tack till Fazer och konstaterar att en av hörnstenarna i Hankens framgång är förtroendet mellan högskolan, dess studerande, alumner och externa intressegrupper. ”Vi vill ständigt utveckla vår verksamhet och forskningen utgör grunden för utvecklingen. Samarbetet med företagen är bron mellan teori och praktik vilket är både givande och inspirerande”, säger Eva Liljeblom.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

Ytterligare information:

Janina Jansson, kampanjchef HANKEN RETURNS