Mission – Vision – Värderingar

Hankens flaggor vajar i vinden mot en blå himmel med lite moln.
Hankens mission, vision och värderingar

Hankens mission

Hanken är en forskningsdriven handelshögskola som i nära samarbete med näringslivet och samhället fostrar ansvarsfulla ekonomer att främja en hållbar framtid.

Som en fristående handelshögskola med starka nordiska rötter erbjuder vi utbildningsprogram av hög kvalitet på svenska och engelska.

Hankens vision

En alltmer ansedd internationell handelshögskola som bidrar till framtidens näringsliv och samhälle.

Hankens värderingar

Vår gemenskap präglas av jämlikhet, öppenhet och integritet, samt ett åtagande för hög kvalitet, kontinuerlig förbättring och hållbarhet.

Beskrivning av värderingarna

Hankengemenskapens engagemang i all central verksamhet är en viktig beståndsdel i vårt sätt att arbeta, och målet är att ytterligare stärka detta engagemang. Vår gemenskap består av studenter, akademisk personal och stödpersonal, studentkåren, Stiftelsen Svenska Handelshögskolan, Hanken & SSE Executive Education Ab och deltagare i företagets fortbildningsprogram, alumner, medlemmar i Hanken Business Lab, externa representanter i Hankens beslutande och rådgivande organ, samt associerade forskare.

Våra nordiska rötter utgör en naturlig grund för att främja jämlikhet bland studenter och anställda; det vill säga att erbjuda varje individ och grupp lika möjligheter oavsett deras bakgrund. Hanken arbetar aktivt för att ytterligare stärka mångfald, jämlikhet och inkludering bland studenter, akademisk och övrig personal.

Öppenhet innebär att Hanken kännetecknas av en hög grad av transparens i beslutsfattandet och verksamheten. Det innebär också att Hanken noggrant följer utvecklingen i verksamhetsmiljön och bygger mekanismer för interaktion och ömsesidigt inflytande och nytta, både inom Hanken och med näringslivet och samhället.

Med integritet avses att vara ärlig och att konsekvent och kompromisslöst hålla fast vid starka moraliska och etiska principer samt ansvarsfull praxis.

Drivna av våra värderingar och genom att utveckla en alltmer smidig organisation är vi fast beslutna att skapa innovativa och effektiva sätt att kontinuerligt höja kvaliteten på vår verksamhet och förbättra vår förmåga att uppfylla Hankens mission och vision. Att förbli trippelackrediterad och uppnå goda positioner i internationella rankningar är viktiga indikatorer på att Hanken är internationellt högt ansedd. Hållbarhet genomsyrar alla våra aktiviteter inom undervisning, forskning och stödfunktioner.