Ackrediteringar och Rankningar

Endast en procent av världens handelshögskolor har de tre mest ansedda ackrediteringarna EQUIS, AACSB och AMBA. Hanken är en av dem.

Hanken finns rankad i Financial Times Masters in Management (MiM) rankning, och i U-Multirank.

Ackrediteringar

EQUIS accredited

EQUIS - The EFMD Quality Improvement System

Hanken är EQUIS-ackrediterad sedan år 2000.

EQUIS Opens in new window är ett ledande internationellt system för utvärdering, förbättring av kvalitet och ackreditering av handelshögskolor.

Ackrediteringen organiseras av EFMD Opens in new window (European Foundation for Management Development). En förteckning över de handelshögskolor som har erhållit EQUIS-ackreditering når du via EQUIS-sidan Opens in new window på EFMDs webbplats.

Frågor om Hankens EQUIS-ackreditering kan riktas till iqa(at)hanken.fi

AACSB logo

AACSB International – the Association to Advance Collegiate Schools of Business

Hanken Svenska handelshögskolan är AACSB-ackrediterad sedan 2015.

AACSB International Opens in new window – the Association to Advance Collegiate Schools of Business, är den äldsta globala ackrediteringsorganisationen. På AACSBs hemsida finns mera information om AACSB-ackrediteringen Opens in new window och en förteckning över alla som är ackrediterade Opens in new window .

Frågor om Hankens AACSB-ackreditering kan riktas till iqa(at)hanken.fi

AMBA logo black

AMBA - The Association of MBAs

Hanken Executive MBA Opens in new window har varit ackrediterad av AMBA Opens in new window sedan 2008.

AMBA-ackrediteringen Opens in new window utgör idag den globala standarden för MBA-program. Själva ackrediteringsprocessen stöder MBA-programmen i deras utveckling och fortsatta kvalitetsarbete.

Frågor om Hankens AMBA-ackreditering kan riktas till emba(at)hanken.fi

Rankningar

 

FT Masters in Management 2023 logo

Financial Times

Financial Times Masters in Management 2023

Financial Times Masters in Management 2022

Financial Times Masters in Management 2021

Financial Times Masters in Management 2020

Financial Times Masters in Management 2019

Financial Times Masters in Management 2018

Financial Times Masters in Management 2017

Financial Times Masters in Management 2016

Financial Times Masters in Management 2015

Frågor om Hankens FT-ranking kan riktas till iqa(at)hanken.fi

umultirank logo

U-Multirank

Hanken har fortsatt topplacering inom forskning och  publikationssamarbete i den globala U-Multirank universitetsrankningen. Hanken rankas speciellt högt inom citationsfrekvens, toppciterade publikationer samt inom internationella sampublikationer.

U-Multirank jämför universitet inom ett flertal kategorier som gäller bland annat forskning, undervisning och internationalisering. Utöver forskningen klarar Hanken sig mycket väl också i variabler som internationell studentmobilitet, post doc forskarpositioner, andel internationell personal och andel privat finansiering.

U-Multirank är en global ranking vars syfte är att erbjuda en heltäckande bild över diversiteten i universitet. U-Multirank är utvecklad och implementeras av ett självständigt konsortium av institutioner för högre utbildning i Europa och stöds av den europeiska kommissionen. U-Multirank jämför över 1700 universitet från nästan 100 länder.

Hela rankinglistan hittar du här Opens in new window Opens in new window

Mera information på U-Multiranks webbsida Opens in new window