För lärare

Information till lärare om:

Det är examinatorns och institutionens ansvar att biblioteket i tid får rätt information om vilka kursböcker som ska beställas. Kostnaderna för ändringar och kompletteringar av kurslitteraturen som görs efter datumen nedan betalas av institutionen.

Checklista för lärare

 1. Information om kursböcker som ska finnas tillgängliga för studerande i biblioteket eller som e-böcker ska matas in i WebOodi, inte i Moodle, i samband med kursplaneringen på våren.
   
 2. Om du vill använda e-böcker bör du kontakta biblioteket (biblioteket@hanken.fi) innan du väljer titel, eftersom licensvillkoren för e-böcker är helt andra för bibliotek än för privatpersoner.
   
 3. I Moodle kan du föra in länkar till artiklar och sådant kursmaterial som inte ska finnas på biblioteket för utlåning. Följ anvisningarna för hur du länkar till artiklar i bibliotekets databaserObservera att det inte är tillåtet att ladda ner pdf-filer av artiklarna till Moodle.
   
 4. Ändrad kurslitteratur eller kurslitteratur som saknas hinner du ännu meddela senast på nedanstående datum, som följer undervisningsperioderna:

  Deadline för ändringar i kurslitteraturen läsåret 2019-2020
  Period 1: 5.8.2019
  Period 2: 30.9.2019
  Period 3: 16.12.2019
  Period 4: 17.2.2020

 5. Kursböckerna anmäler du via blanketten. Genom att använda blanketten försäkrar du dig om att kurslitteraturen också förs in i WebOodi. Förbered dig på att fylla i följande uppgifter: kursens nummer, kursens namn, ämne, examinator, författare, utgivningsår, titel, upplaga/upplagor (om det finns), tentlitteratur eller stödlitteratur/bredvidläsning,  samt gärna hur många som väntas delta i kursen om det är en ny kurs.
   
 6. Kom ihåg att meddela biblioteket om nya kurser, annullerade kurser och kurser som byter period genast då ärendet behandlats av institutionsrådet.

Riktlinjer för kursboksanskaffning

Biblioteket i Helsingfors anskaffar i regel en bok per fem kursdeltagare, dock högst 25 exemplar.

Kursböcker som utkommer i ny upplaga varje år, anskaffas endast vartannat år.

Kurslitteratur för språk- och litteraturkurser anskaffas endast i två exemplar.

E-böcker anskaffas parallellt som komplement till de tryckta exemplaren, om de finns tillgängligt med multianvändarlicens i någon av de plattformar som biblioteket har tillgång till. 

Biblioteket kan beställa institutionsexemplar men institutionerna betalar själva de exemplaren. Meddela oss vänligen om det behövs ett exemplar till institutionen.

Hankens studerande och personal har tillgång till mer än 170 000 e-böcker via biblioteket. För att använda de licensbelagda e-böckerna utanför Hankens nätverk krävs inloggning.

All information om e-böcker hittar du i bibliotekets
LibGuide för E-böcker på Hanken.

För att komplettera och berika din egen undervisning kan du integrera audiovisuella föreläsningar från Henry Stewart Talks i Moodle. The Marketing and Management Collection innehåller över 800 bandade föreläsningar, organiserade i 80 serier och skapade av företagsledare, konsulter och ledande akademiker inom området.

hstalks.png

För att få en förteckning över matchande föreläsningar, ska du sända din kurssyllabus till Jonathan Tuchband jon@hstalks.com

 

 

Instruktioner om hur man skapar länkar till artiklar och e-böcker för uppladdning i Moodle.

Licensavtalen som gjorts upp med databasleverantörerna tillåter inte att man publicerar elektroniska kopior av artiklar och böcker. Det är m.a.o. inte tillåtet att i Moodle ladda upp en pdf-fil av en artikel som finns i en licensbelagd databas. För att ha en laglig version som dessutom kan nås utanför Hankens nätverk ska du skapa en länk till dokumentet.

Länkarna byggs upp så här:

1. Adressen till Hankens proxyserver för att nå artiklar och e-böcker även utanför Hanken:

https://login.proxy.shh.fi/login?url=

2. En permanent länk till artikeln. Den permanenta länken finns i gränssnittet i anslutning till artikeln. I vissa databaser (EBSCO) kallas den för "permalink". Du kan kopiera en "permalink" och klistra in den efter Hankens proxyadress.

Den permanenta länken finns ofta i form av en DOI (Digital Object Identifier), som är ett identifieringsnummer för ett elektroniskt dokument. En DOI består av prefixet http://dx.doi.org/ vilket följs av en sifferserie.

Exempel
https://login.proxy.shh.fi/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8116(02)00122-2

Med Kopiostos kopieringslicens är det tillåtet att skanna delar av tryckta publikationer samt kopiera och använda texter och bilder från öppna webbplatser i undervisningen.

Om du behöver hjälp kontakta biblioteket@hanken.fi.

Med Kopiostos kopieringslicens är det tillåtet att skanna delar av tryckta publikationer samt kopiera och använda texter och bilder från öppna webbplatser i undervisningen.

Med Kopiostos kopieringslicens är det tillåtet att skanna delar av tryckta publikationer samt kopiera och använda texter och bilder från öppna webbplatser i undervisningen. Licensen omfattar både inhemskt och utländskt material.

Med text och bilder, kopieringslicensen tillåter dig att

 • Kopiera: 20 sidor per publikation, högst hälften av publikationen.
 • Skanna:
  • 20 sidor per publikation, högst 20 procent av publikationen.
  • En hel vetenskaplig artikel ur en vetenskaplig tidskrift.
 • Skriva ut från internet: 20 sidor per digital källa.
 • Lagra och kopiera material som är fritt och lagligt tillgängligt på nätet:
  • 20 bilder eller sidor som i utskrivet format motsvarar A4-storlek per webbplats.
  • En hel vetenskaplig artikel ur en vetenskaplig tidskrift.
  • 20 sidor per e-bok, högst 20 procent av e-boken.

För att vara upphovsrättsligt godkänt ska materialet rapporteras. Du kan göra detta själv på Kopiostos sida (på finska). Om du behöver hjälp kontakta biblioteket@hanken.fi.

Kopieringslicensen baserar sig på avtal mellan Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, Finlands universitet UNIFI rf och Kopiosto rf licens för universitet och yrkeshögskolor.

Biblioteket erbjuder undervisning i informationssökning som stöd för lärande, undervisning och forskning. Vi ger stöd i form av:

 • undervisning i informationssökning som är integrerad i ordinarie kurser
 • fristående kortkurser
 • individuell handledning
 • självstudiematerial på webben.

Som lärare kan du beställa undervisning i informationssökning för din kurs. Målet är att undervisningen i första hand ska vara integrerad i ordinarie kurser. Innehållet i undervisningen kan anpassas till olika nivåer och kurser i samråd med ansvarig lärare.

Exempel på innehåll:

 • val av sökord och sökstrategi
 • val av relevanta databaser och andra informationskällor
 • källkritik (värdera sökresultat, identifiera vetenskapliga källor)
 • referensteknik.

Du kan också beställa undervisning i enskilda databaser eller referenshanteringsverktyget RefWorks.

Kontakt:

Helsingfors:
Annette Kemppi
+358 50 431 3264
annette.kemppi@hanken.fi 

Vasa:
Susanne Holmlund
+359 (0)50 407 3798
susanne.c.holmlund@hanken.fi

Kursböcker

Helsingfors
Anne Granberg
+358 (0)40 3521 398
biblioteket@hanken.fi

Vasa
Susanne Holmlund
+359 (0)50 407 3798
susanne.c.holmlund@hanken.fi

E-böcker

Marlene Backman
+358 (0)40 3521 263
biblioteket@hanken.fi

Att skapa länkar till licensbelagt material

Annette Kemppi
+358 50 431 3264
biblioteket@hanken.fi 

Undervisning i informationssökning

Helsingfors
Annette Kemppi
+358 (0)40 3521 264
annette.kemppi@hanken.fi

Vasa
Susanne Holmlund
+359 (0)50 407 3798
susanne.c.holmlund@hanken.fi