Kandidat- och magisterstudier

hanken business lab team
Kandidat- och magisterstudier

Kandidatutbildningen

Målsättningen i ämnet Entreprenörskap och företagsledning är att ge dig som studerande kunskaper inom ledarskap, affärsutveckling, strategi, konsultering och finansiering och investering i entreprenöriella bolag. Vi tränar studerande i att utvärdera och se nya affärsmöjligheter, samt att driva utvecklingsprojekt i nya och existerande företag.

Vi vill att du skall tänka på ett nytt och innovativt sätt. Ledning och utveckling av nya organisationer som uppstått under de senaste åren har kommit från att man tänkte annorlunda än tidigare. Uber, AirBnB, Tesla, SpaceX och Google är alla företag som utgår ifrån individens och teamets kreativa förmåga. Dessa företag utgör en ny generation av företag som tillämpar ett modernt entreprenöriellt ledarskap med inriktning mot innovation, förändring och skapandet av nya affärsområden.

Vi förbereder våra studerande för framtidens arbetsmarknader och har en stark industri- och praktisk förankring. Således är våra kurser uppbyggda utgående från olika inlärningsmetoder. Att arbeta i team och söka lösningar på verkliga problem är en av våra utgångspunkter. Så sker arbete ute i företag. En annan är att vi är övertygade om att alternativa examinationsformer till skriftliga tenter skapar bättre förutsättningar för livslångt lärande. Därför använder vi oss av hemtenter, dagböcker, övningsarbeten och problemlösande uppgifter som examinationsformer. Vår målsättning är att du som studerande lär dig kompetenser som behövs i arbetslivet idag och i framtiden.

Magisterutbildning

I vår magisterutbildning är vår målsättning att ge dig som studerande fördjupad kunskap om hur framgångsrika entreprenörer och företagsledare leder organisationer som utsätts för ständig förändring. Våra huvudämnesstuderande får en kvalificerad utbildning som ger många redskap inför de utmaningar som finns i framtiden. Denna kvalificerade utbildning ger en hög beredskap att skapa förändring. På magisternivån fokuserar vi på kreativt tänkande, strategiskt förändringsarbete, styrelsearbete, internationell företagsutveckling, avancerad affärskonsultering och att utbilda dig i investeringsbeslut, samt portföljbeslut i riskkapitalfonder.