Examensfest

Information om doktorspromotion.

Doktorspromotion

doktorspromovering.jpg

Med fem års mellanrum firas doktorerna som disputerat på Hanken med den högtidligaste av de akademiska festtraditionerna, doktorspromotionen. Till promotionen inbjuds alla som doktorerat på Hanken efter den föregående promotionen fram till några månader före promotionen. Doktorspromotionen ordnades senast i oktober 2019. Mera information hittar du här.

Kontakt: promotion@hanken.fi