Image
Hanken Business Lab logo

Hanken Business Lab

"Vår mission är att hjälpa start-ups, tillväxtbolag, föreningar och individer att uppnå betydande tillväxt på Hanken"

Hanken Business Lab håller till i det så kallade Torget (Helsingfors) eller Stugan (Vasa), vilka är platser där Hankenstuderande, -alumner, -anställda och andra samarbetspartners kan mötas när som helst, dygnet runt.

Samarbete

På Hanken Business Lab värdesätter vi samarbete, vänlighet och internationalisering. Vår vision för internationalisering begrundar sig på samarbete och att ge det vidare. Vår "Golden Rule" på Labbet är att alltid lämna Labbet i bättre skick än vad du hittade det i.

Nyfikenhet

Vi drivs av en obeveklig strävan efter kunskap och innovation, och nyfikenhet är drivkraften bakom vår vilja att lära, växa och ständigt förbättra oss. I Labbet uppmuntrar vi våra nystartade företag att ställa frågor, utmana antaganden och utforska nya idéer utan rädsla.

Kreativitet

I den dynamiska och ständigt föränderliga värld vi lever i ser vi vikten av att hålla sig motiverad och inspirerad. Hanken Business Lab strävar efter att aktivt söka och odla inspirationskällor. Vi tänjer ständigt på gränserna för vad som är möjligt och strävar efter att förverkliga transformativa idéer.

Gemenskap

Vår styrka som organisation kommer från vårt nätverk av entreprenörsspecialister. Denna kollektiva expertis gör det möjligt för oss att driva meningsfull förändring, ge oss möjlighet att ta itu med utmaningar och utnyttja möjligheter för att skapa en positiv inverkan i det uppstarts-ekosystem vi tillhör, både på en lokal och global nivå.

2016

Hanken Business Lab grundades våren 2016, och de första utrymmena var ett mötesrum med en enkel lapp på dörren där det stod "Hanken Business Lab". Labbet utvecklades snabbt och behövde fler utrymmen för den verksamhet som inleddes i oktober 2016. Markus Wartiovaara, direktör för Labbet, erbjöds den gamla IT-källaren i Hanken i Helsingfors. Wartiovaara möttes av en källare fylld av damm, med en dyster atmosfär. Inför vad andra möjligen skulle kunna se som en utmaning, såg han en möjlighet och tog tag i den.


2022

År 2022 stod Hanken Business Lab inför sin första stora utveckling med tillägget av förinkubatoraktiviteter genom "The Playground", som är ett 16 veckor långt förinkubatorprogram. Under denna tid samlade vi alla entreprenörsaktiviteter vid Hanken svenska handelshögskolan på ett ställe och samtidigt föra samman samhället till en gemenskap. För att få allt detta att hända växte vårt team exponentiellt på bara ett par månader med orubbligt stöd från både Hanken och Helsingfors stad, genom Campus Incubator-programmet.


2023

Hanken Business Lab har 50+ medlemmar och partners, inklusive både företag och föreningar. Förinkubatorprogrammet Playground har tagit fart och har på mindre än ett år hjälpt till att katalysera 14 företag, som har samlat in imponerande 300 000 euro i finansiering. Under 2023 gick Hanken med i den prestigefyllda ENGAGE.EU-alliansen, där Hanken Business Lab är medansvarig för att leda de strategiska labbinsatserna inom konsortiet.

Verksamheten på Hanken Business Lab bygger på 5 dimensioner:

Digital: En ständigt utvecklad digital närvaro i web, video och social media.

Finansiell: Tillgång till ett förstklassigt nordiskt nätverk av företagsänglar och riskkapital.

Fysisk: Högklassiga samarbetsutrymmen i centrum av Helsingfors och Vasa.

Social: En unik social mix av start-ups, tillväxtföretag och föreningar.

Spirituell: En unik inspirerande gemenskap.

Hanken i snö 2021
|
06.12.2023
Republikens president Sauli Niinistö har den 6 december 2023 förlänat utmärkelsetecken till tre personer med koppling till Svenska handelshögskolan.

Studenter arbetar vid sina darorer på Hanken Quantum Hackathon
|
05.12.2023
Det vinnande laget i årets Hanken Quantum Hackathon erbjuder praktiska lösningar för små och medelstora företag i Finland som brottas med ESG-rapportering. Studenterna bakom Sustainify utvecklade en plattform som ska förenkla rapporteringsprocessen genom skräddarsydda frågeformulär för användarna.
Höga bergstoppar ovanom molnen
|
05.12.2023
Även om entreprenörer har hyllats som hjältar som kan skapa sig ett eget kungarike och göra världen till en bättre plats, breddar ny forskning denna bild genom att utforska entreprenörskapets skuggsidor.
Man Yang och Eva-Lena Lundgren på Vetenskapskarnevalen 2023
|
04.12.2023
Globalt sett är kvinnor mer uppmärksamma på sociala problem och hållbara aktiviteter än män. Hankenforskarna Man Yang och Eva-Lena Lundgren-Henriksson har intervjuat 20 kvinnliga företagare i Österbotten och på Åland för att ta reda på hur och varför de valde att bli hållbara företagare.