| 21.04.2021

Medfinansiering och förstärkt medelinsamling

Hanken deltar i Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras medfinansieringskampanj där sammanlagt 67 miljoner euro kommer att tilldelas universiteten som medfinansiering till insamlade medel.

Staten matchar således donationer till Hanken med upp till 2,5 för varje insamlad euro. De insamlade medlen går oavkortat till Hanken och medfinansieringen förstärker högskolans grundkapital. Målsättningen med insamlingen är att stärka verksamheten och säkerställa Hankens unika position som landets enda självständiga handelshögskola.

-Det är en unik och fantastisk möjlighet att återigen kunna förstärka vår verksamhet via en medfinansieringskampanj och vi inser vikten av att kampanjen når ut till Hankens intressenter. Grunden till framgång ligger i det ömsesidiga förtroendet mellan Hanken, våra studerande, våra alumner, våra externa samarbetspartners och alla som på ett eller annat sätt stöder Hankens fortsatta utveckling, säger rektor Karen Spens.

Som stöd för kampanjen har styrelsen utnämnt en kampanjkommitté bestående av de externa medlemmarna Kristina Pentti-von Walzel (ordförande), Henrik Andersin, Kurt Björklund, Maria Didrichsen, Henrik Ehrnrooth, Robert Furuhjelm, Johanna Hamro-Drotz, Roger Holm, Frank Korsström och Rasmus Sinnemaa, samt de övriga medlemmarna Jannica Fagerholm (Hankens styrelseordförande), Karen Spens (rektor) och Camilla Wardi (chef för näringslivsrelationer och samverkan).

Kampanjen pågår till 30.6.2022.

hanken.fi/donera

För mera information vänligen kontakta:
Camilla Wardi, chef för näringslivsrelationer och samverkan
camilla.wardi@hanken.fi
040 560 5964