Tjänster för forskare

Här presenteras några av bibliotekets tjänster och verktyg som stöder forskningen vid Hanken.

Biblioteket hjälper dig med att hantera olika verktyg du behöver för att rapportera och sprida din forskning och dina forskningsdata.

I forskningsdatabasen Haris registrerar du dina forskningsmeriter och presenterar dina forskningsområden. Du får hjälp med att registrera i vår guide om Haris - Hankens forskningsdatabas.

Vi hjälper dig med att hantera forskningsdata, vilket innefattar bl.a. att skriva och uppdatera en datahanteringsplan,etiska och juridiska frågeställningar, metadata och FAIR-data produktion och andra datahanteringsuppgifter i enlighet med lagstiftning och forskningsintegritet.

Här kan du också läsa mera om bibliometri och hur bibliometri används för att mäta och analysera forsknings- och publikationsverksamhet. Du får tips på hur du kan använda bibliometri för att utvärdera och bedöma tidskrifter.

Vårt stöd för att publicera på Hanken finns under rubriken Publicera.

Våra databaser och andra informationsresurser beskrivs under rubriken Hitta material och materialet nås via söktjänsten Hanna.

 

Haris (Hanken Research Information System) är Hankens forskningsdatabas som samlar Hankens forskningsresultat och intellektuella resurser.

Haris - Hankens forskningsportal exponerar data från forskningsdatabasen och ger en helhetsbild av forskningen på Hanken. Portalen är också integrerad med forskarens personliga webbsida på Hanken. Haris fungerar som den samlade ingången för att visa upp all den forskning som bedrivs på Hanken.

Allt som du som forskare publicerar vid Hanken ska registreras i Haris. Förutom publikationer kan du också registrera aktiviteter och projekt. Via Haris synliggörs din forskning, och publikationsdata från Haris integreras också på din personliga sida på Hankens webb. Publikationsdata i Haris används för extern rapportering (UKM, ackrediteringar) och internt för resursfördelning och premiering av vetenskapliga publikationer.

Mera information om Haris och anvisningar för att registrera finns i Haris libguide.

Öppna och arkivera dina forskningsdata eller återanvänd redan befintliga data för att bidra till öppen vetenskap.

Datahantering och att skriva en datahanteringsplan är en integrerad del av god vetenskaplig praxis. Med hantering av forskningsdata (Research Data Management, RDM) menas hur forskningsmaterialet beskrivs, organiseras, förvaras, uppbevaras och delas under hela forskningsprocessen.

Följ stegen och checklistan som beskrivs i datahanteringsprocesser på Hanken i libguiden Hantering av forskningsdata. Här finns allmänna instruktioner och steg-för-steg-anvisningar som du som forskare eller studerande kan följa genom hela datahanteringsprocessen.

Forskningsdata och publicerade forskningsresultat producerade på Hanken publiceras öppet och göras allmänt tillgängliga. Öppen forskningsdata ökar synligheten och genomslaget för forskning, skapar nya forskningsmöjligheter och underlättar tvärvetenskapligt samarbete. Återanvändning av arkiverade data sparar tid och resurser, och ger möjlighet att upprepa/reproducera och verifiera data, vilket i sin tur ökar forskningens tillförlitlighet.

Detaljerad information om att skriva och uppdatera en datahanteringsplan (DMP), datasäkerhet och dataskydd, etikprövning, datainsamling, datalagring och säkerhetskopieringmetadata och FAIR-data produktion, och databevarande finns i LibGuiden Hantering av forskningsdata.

För att få hjälp och stöd med datahanteringsplaner (DMP), datalagring, datadelning och bevarande kontakta openresearch@hanken.fi.

Frågor om dataskydd kan adresseras till Hankens Dataskyddsombud dpo@hanken.fi.

Om du har frågor om etiska riktlinjer och etikprövning kontakta Hankens Stödperson för forskningsetik: Anu Helkkula, anu.helkkula@hanken.fi. Se Etiska principer och Etikprövning i LibGuiden om RDM. 

Begreppet bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer.
Med bibliometri kan du beräkna olika indikatorer på forskningens kvantitet och kvalitet.

Läs mera i bibliotekets libguide om bibliometri.

Forskningsdatabasen Haris

Margareta Danielsson
+358 (0)40 3521 266
haris@hanken.fi

Hantering av forskningsdata

Qingbo Xu
+358 (0)40 3521 408
openresearch@hanken.fi

Bibliometri

biblioteket@hanken.fi