Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för institutionen för företagsledning och organisation.

Institutionens prefekt: Professor Sören Kock, Vasa.

Besöksadress i Helsingfors: Arkadiagatan 28 A, 5 vån.
Besöksadress i Vasa: Biblioteksgatan 16

Service för studerande: Om du har frågor angående kurser, överföring av studiepoäng från andra universitet samt registrering av vitsord, kontakta då institutionens amanuens Tanja Dahlgren-Broman.

Om du har frågor som berör studier inom ämnet så kan du vända dig till:

Personer
Affiliated Researcher

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Företagsledning och organisation (Vasa)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Researcher

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Professor Emeritus

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Assistant Professor

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Visiting Researcher

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Professor of Practice

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Professor

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Professor

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Företagsledning och organisation (Vasa)

Affiliated Researcher

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Project Coordinator

Företagsledning och organisation (Vasa)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Professor

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Research Assistant

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Intern (unpaid)

Företagsledning och organisation (Vasa)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Associate Professor (Tenure Track)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Senior Researcher

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Project Researcher

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Professor

Företagsledning och organisation (Vasa)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Associate Professor (Tenure Track)

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Företagsledning och organisation (Vasa)

Teacher (hourly paid)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Företagsledning och organisation (Vasa)

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Entreprenörskap och företagsledning (Vasa)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Assistant Professor (Tenure Track)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Doctoral Student

Företagsledning och organisation (Vasa)

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Affiliated Researcher

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)