Internationella partnerskap och mobilitet

Kontaktuppgifter

Som teamet för Internationella partnerskap och mobilitet har vi följande uppgifter och ansvarsområden:

  • Vi välkomnar initiativ från internationella forskare och potentiella partners som vill knyta kontakt och samarbeta med Hanken inom forskning och utbildning eller besöka Hanken.
  • Vi utvecklar och stöder Hankens internationella aktiviteter och nätverk. Vi ansvarar för utbytesprogrammet, internationella partnerskap samt aktiviteterna inom Erasmus+ och Nordplus programmen.
  • Vi stöder inkommande utbytesstuderande från samarbetsuniversiteten världen över inför resan till Finland och under studierna vid Hanken samt har ett aktivt samarbete med våra partners utöver studentutbytet. Eftersom Hanken uppmuntrar sina studenter att studera utomlands stöder vi dem i alla skeden av utbytesstudierna.

Kontakta oss

Inkommande utbytesstuderande: incoming.mobility(at)hanken.fi

Utgående utbytesstuderande: outgoing.mobility(at)hanken.fi

Generell information: international(at)hanken.fi

Mottagningstider:

Måndag 13.00 – 15.00
Onsdag   9.00 – 11.00
Torsdag 13.00 – 15.00

OBS! Vi är anträffbara per e-post hela sommaren.
Mellan 18.6–2.8.2024 har vi mottagning enbart enligt överenskommelse.

Hanken i Helsingfors
Arkadiagatan 22
Utbytesstudier våning 1,5 (ingång från Quantum) 


Johanna Julin Lilius, PM

Chef för internationella relationer
Samarbetsavtal, Erasmus+
johanna.lilius(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 239

Towa Blomqvist, EM

Internationell koordinator (inkommande utbytesstudenter)
incoming.mobility(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 312

Emilia Hattula, EM

Internationell koordinator (utgående utbytesstudenter)
outgoing.mobility(at)hanken.fi
Tfn +358 50 4152 844

Anja Hayes, MSc

Internationell koordinator (ENGAGE.EU)
engage.eu(at)hanken.fi
Tfn +358 50 3205 493

Maria Holmström, EM

Internationell koordinator (utgående utbytesstudenter)
outgoing.mobility(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 391

På ledighet t.o.m. januari 2025

Jonna Vesuna, EM

Internationell koordinator (QTEM & Winter School & ERASMUS IIAS)
jonna.vesuna(at)hanken.fi
Tfn +358 (0)50 4775 827

Johanna Liljequist, EM

Internationell koordinator 
johanna.liljequist(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 379

Marina Lindberg

Internationell assistent
incoming.mobility(at)hanken.fi, outgoing.mobility(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 504