Öppna universitetet – en möjlighet för alla

Öppna universitetet på Hanken
På den här sidan kan du läsa om Öppna universitetet vid Hanken som erbjuder universitetskurser i ekonomi. Det ställs inga formella krav på tidigare examen.

Allmänt om öppna universitetsstudier

Hankens Öppna universitet erbjuder utbildning på universitetsnivå för alla intresserade av studier inom ekonomi och språk. Kurserna är öppna för alla vuxna och inga formella krav ställs på tidigare utbildning.

Kursutbudet består av Öppna universitetets egna kvällskurser (Snabbledskurserna), vars undervisning ges endast på distans under läsåret 2022-2023, och av kurser inom högskolans ordinarie undervisning dagtid, med kvotplatser för Öppna universitetets studerande. Snabbleden eller delar därav kan avläggas endast 1 gång.

Dagkurserna ges i regel som närundervisning, men kan i endel fall ges dessutom på distans eller som hybridkurs. Fortsättningsvis erbjuds det dock också kurser som är helt online eller självstudiekurser. Tentamen kan förutsätta att man måste komma fysiskt på plats till högskolan i Helsingfors eller i Vasa - även för distanskurser. 

För att kunna delta på kurser (även distanskurser) krävs ett användar-ID. Aktiveringen av användar-ID förutsätter stark autentisering med finländska bankkoder. 1-2 veckor efter anmälan kan du aktivera ditt användar-ID som ger tillträde till Hankens nätverktyg och e-post.

Kurser på grundnivå är lämpade för alla, medan studier på ämnes- och fördjupad nivå kräver förkunskaper i ämnet.

Undervisningen vid Öppna universitetet sköts av Hankens egna lärare, och kursprogrammet planeras och arrangeras i samarbete med institutionerna.

Studier vid Öppna universitetet berättigar inte till studiestöd.

Ifall du är intresserad att avlägga examen vid Hanken kan du bli antagen till kandidatutbildningen på basen av studieprestationer avlagda vid öppna universitetet.

Har du en lägre högskoleexamen, men inte studerat ekonomi, kan studier vid öppna universitetet göra dig ämnesmässigt behörig att antas till en magisterutbildning.

Du hittar information om ansökan och kraven för antagning på basen av öppna universitetsstudier här.

-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 27
-
Helsinki
Apply till 24.04.2023
Free places 9
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 2
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 2
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 10
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 24.04.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 4
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 10
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 2
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 2
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 24.04.2023
Free places 19
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 2
-
Helsinki
Apply till 24.04.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 2
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 10
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 24.04.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 24.04.2023
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 4
-
Helsinki
Apply till 24.04.2023
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 29
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 30
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 39
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 199
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 8
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 9
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 10
-
Helsinki
Apply till 27.02.2023
Free places 10
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 10
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 10
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 10
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 9
-
Vaasa
Apply till 02.05.2023
Free places 5
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 5
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 2
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 20
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 2
-
Vaasa
Apply till 27.02.2023
Free places 3