Öppna universitetet – en möjlighet för alla

Öppna universitetet på Hanken
På den här sidan kan du läsa om Öppna universitetet vid Hanken som erbjuder universitetskurser i ekonomi. Det ställs inga formella krav på tidigare examen.

Allmänt om öppna universitetsstudier

Hankens Öppna universitet erbjuder utbildning på universitetsnivå för alla intresserade av studier inom ekonomi och språk. Kurserna är öppna för alla vuxna och inga formella krav ställs på tidigare utbildning.

 Vänligen notera:

 • Kursutbudet består av Öppna universitetets egna kvällskurser (Snabbledskurserna), som ges endast på distans under läsåret 2021-2022, och av kurser inom högskolans ordinarie undervisning dagtid, med kvotplatser för Öppna universitetets studerande.
 • Under höstterminen 2021 deltar alla öppna universitetsstuderande på distans, också i de ordinarie kurserna.
 • Vårterminens dagkurser med närundervisning 2022 kan ges på distans eller som hybridkurs. Fortsättningsvis erbjuds det dock en del kurser som är helt online kurser eller självstudiekurser.
 • Tentamen kan förutsätta att man måste komma fysiskt på plats till högskolan i Helsingfors eller i Vasa - även för distanskurser.
 • Alla tentamina för Snabbledskurserna ordnas som elektroniska tentamina i Exam utrymmena, alltså på plats i Hanken Helsingfors eller i Hanken Vasa
 • Snabbleden eller delar därav kan avläggas endast 1 gång

 

 • För att kunna delta på kurser krävs ett användar-ID. Aktiveringen av användar-ID förutsätter stark autentisering med finländska bankkoder. Detta innebär att det inte går att delta på online kurser om man bor utomlands.
 • 1-2 veckor efter anmälan kan du aktivera ditt användar-ID som ger tillträde till Hankens nätverktyg och e-post.

 

 • Kurser på grundnivå är lämpade för alla
 • Studier på ämnes- och fördjupad nivå kräver förkunskaper i ämnet
 • Undervisningen vid Öppna universitetet sköts av Hankens egna lärare, och kursprogrammet planeras och arrangeras i samarbete med institutionerna
 • Studier vid Öppna universitetet berättigar inte till studiestöd
 • Ifall du är intresserad att avlägga examen vid Hanken kan du bli antagen till kandidatutbildningen på basen av studieprestationer avlagda vid öppna universitetet.
 • Har du en lägre högskoleexamen, men inte studerat ekonomi, kan studier vid öppna universitetet göra dig ämnesmässigt behörig att antas till en magisterutbildning.
 • Antagning till kandidatutbildningen  -  du hittar information om ansökan och kraven för antagning på basen av öppna universitetsstudier här.
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 17
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 2
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 2
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 06.05.2022
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 2
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 10
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 06.05.2022
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 4
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 5
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 5
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 2
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 06.05.2022
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 6
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 06.05.2022
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 2
-
Vaasa
Apply till 06.05.2022
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 06.05.2022
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 7
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 06.05.2022
Free places 16
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 2
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 1
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 6
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 0
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 1
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 26
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 29
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 20
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 48
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 8
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 9
-
Helsinki
Apply till 25.02.2022
Free places 9
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 2
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 2
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 06.05.2022
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 25.02.2022
Free places 2