Öppna universitetet – en möjlighet för alla

Öppna universitetet på Hanken
Öppna universitetet vid Hanken erbjuder universitetskurser i ekonomi och språk. Det ställs inga formella krav på tidigare examen.

Allmänt om öppna universitetsstudier

Hankens öppna universitet erbjuder utbildning på universitetsnivå för alla intresserade av studier inom ekonomi och språk. Kurserna är öppna för alla vuxna och inga formella krav ställs på tidigare utbildning.

Kurser på grundnivå är lämpade för alla, medan studier på ämnes- och fördjupad nivå kräver förkunskaper i ämnet.

Ifall du är intresserad att avlägga examen vid Hanken kan du bli antagen till kandidatutbildningen på basen av studier avlagda vid öppna universitetet.

Har du en lägre högskoleexamen, men inte studerat ekonomi, kan studier vid öppna universitetet göra dig ämnesmässigt behörig att antas till en magisterutbildning.