Öppna universitetet – en möjlighet för alla

Öppna universitetet på Hanken
På den här sidan kan du läsa om Öppna universitetet vid Hanken som erbjuder universitetskurser i ekonomi. Det ställs inga formella krav på tidigare examen.

Allmänt om öppna universitetsstudier

Hankens Öppna universitet erbjuder utbildning på universitetsnivå för alla intresserade av studier inom ekonomi och språk. Kurserna är öppna för alla vuxna och inga formella krav ställs på tidigare utbildning. Vänligen notera:

 • Kurser på grundnivå är lämpade för alla
   
 • Studier på ämnes- och fördjupad nivå kräver förkunskaper i ämnet
   
 • Undervisningen vid Öppna universitetet sköts av Hankens egna lärare och kursprogrammet planeras och arrangeras i samarbete med institutionerna
   
 • Kursutbudet består dels av Öppna universitetets egna kvällskurser (endast i Helsingfors) och dels av kurser inom högskolans ordinarie undervisning dagtid med kvotplatser för Öppna universitetets studerande
   
 • Studier vid Öppna universitetet berättigar inte till studiestöd
   
 • Ifall du är intresserad att avlägga examen vid Hanken kan du bli antagen till kandidatutbildningen på basen av studieprestationer avlagda vid öppna universitetet. Har du en lägre högskoleexamen, men inte studerat ekonomi, kan studier vid öppna universitetet göra dig ämnesmässigt behörig att antas till en magisterutbildning.
   
 • Öppna universitetets kurser som ges 1.8-31.12.2020 är kostnadsfria. Snabbleden fortsätter dock som tidigare och uppbär en egen separat kursavgift.
   
 • Antagning till kandidatutbildningen  -  du hittar information om ansökan och kraven för antagning på basen av öppna universitetsstudier här.
-
Vaasa
Apply till 17.06.2020
Free places 4
-
Vaasa
Apply till 17.06.2020
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 17.06.2020
Free places 4
-
Vaasa
Apply till 17.06.2020
Free places 5
-
Vaasa
Apply till 17.06.2020
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 17.06.2020
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 17.06.2020
Free places 2
-
Vaasa
Apply till 17.06.2020
Free places 6
-
Helsinki
Apply till 17.06.2020
Free places 4
-
Vaasa
Apply till 17.06.2020
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 17.06.2020
Free places 2
-
Vaasa
Apply till 17.06.2020
Free places 6
-
Helsinki
Apply till 17.06.2020
Free places 4
-
Vaasa
Apply till 17.06.2020
Free places 4
-
Helsinki
Apply till 17.06.2020
Free places 5
-
Vaasa
Apply till 17.06.2020
Free places 2
-
Helsinki
Apply till 17.06.2020
Free places 1
-
Vaasa
Apply till 17.06.2020
Free places 6
-
Helsinki
Apply till 17.06.2020
Free places 2