Tyska

Photo of Frankfurt, Germany
Här hittar du information om tyska språket, våra kurser i affärskommunikation på tyska och dina möjligheter att få starkare kunskaper i tyska. Nere på sidan hittar du kontaktinformation.

Välkommen till tyska avdelningens sidor!

Hier geht’s zur deutschsprachigen Seite der Deutschabteilung 

Tyskland har sedan flera år varit Finlands viktigaste handelspartner och de tyskspråkiga länderna – Tyskland, Österrike och Schweiz – är dessutom de viktigaste parterna för Finlands utrikeshandel.

Tyska är ett stort språk, i Europa talar 100 miljoner människor tyska som modersmål! Kunskaper i tyska öppnar med andra ord upp en större värld och ett vidgat nätverk. Tyska språket öppnar inte bara dörrar till näringslivet utan också till kultur och vetenskap. Kolla in vilka möjligheter tyska på Hanken har att erbjuda just dig! 

Ikon klassrum

Bra att kurserna också fokuserar på ekonomi. Bra lärare.

Hanken studerande

Studier i tyska

Tyska avdelningen erbjuder Hankeiter och icke-examensstuderande mångsidiga kurser på olika nivåer. Kurserna i tyska på Hanken ger dig grunder för en god kommunikation på tyska i ditt professionella yrkesliv. Undervisningen handlar om att öva sig i att använda språket så att du vågar, klarar av och känner dig bekväm att kommunicera på tyska i de situationer som är relevanta för en ekonom.  

De lägre kurserna är huvudsakligen allmänspråkliga medan de högre kurserna har en mera fackspråklig inriktning. Men redan på lägre nivåer ingår kursmoment med ekonomiskt fackspråk. Utöver kommunikativa muntliga och skriftliga färdigheter ger kurserna kunskaper om de tyskspråkiga ländernas samhällsliv, ekonomi, kultur och historia för att ge de studerande en god grund för studier och yrkesverksamhet i dessa länder. 

I Sisu beskrivs förkunskapskravet enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk. Om du är osäker på din nivå, kontakta oss i så fall. Tyska avdelningen ordnar ett nivåtest innan läsåret börjar för att säkerställa att alla kommer på passande nivå under sitt första studieår. Längre ner på denna sida finns information om nivåtestet i tyska.

De lägre kursnivåerna I, II och III:

För att säkerställa effektiva och kommunikativa språkstudier erbjuds kursnivåerna I, II och III i tyska som närundervisning på båda orterna

De högre kursnivåerna IV, V och VI:

De högre kursnivåerna IV, V och VI erbjuds som E-kurserbåda orterna. Upp från nivå Deutsch III lär du dig affärstyska med betoning på arbetslivsrelevanta innehåll och uppbyggandet av ditt nätverk inom det tyskspråkiga området. 

Nivå IV leder till att du kan agera säkert i yrkesmässiga sammanhang och kommunicera både i muntliga och skriftliga situationer i affärslivet.

Nivå V leder till att du kan uttrycka dig flytande i språkliga och kommunikativa sammanhang, i förhandlingar och andra mera krävande affärssituationer. 

Nivå VI är förberedande inför Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), som den tyska handelskammaren ordnar i alla världsdelar för att säkerställa en bra grundlag för rekrytering för organisationer med nätverk inom det tyskspråkiga området. Det finns bara två högskolor i Finland som förbereder inför PWD och vi är glada över att kunna bjuda på denna utmärkta möjlighet åt Hankeiter. Tänk på att möjligheten att delta i PWD-provet består även efter din studietid.  

Tyska som biämne

Välj Interkulturell affärskommunikation på tyska som biämne (25 SP)! Biämnet är uppbyggt av kurser som ger dig grunder för en god kommunikation på tyska i ditt yrkesliv. Biämnet kan tas på både kandidat- och magisternivå.

Även om du inte läser så många kurser i tyska, kan du ta frivilliga kurser. Varje kurs med egen kod kan läsas separat. Alla kurser i kursutbudet nedan kan tas med i biämnet Interkulturell affärskommunikation på tyska. Om du tar dig till utbyte i ett tyskspråkigt land kan du få poäng i tyska både för språkkurser i tyska och för ämnesspecifika kurser på tyska. Läs mer om biämnet i tyska här.

Kursutbud inom tyska

Du kan ta alla kurser i tyska oberoende av studieort. Alla tyskkurser kan även tas av icke-examenstuderanden. Notera att tyska avdelningen erbjuder kurser på olika nivåer.

Under rullgardinerna nedan öppnar sig kursutbudet inom tyska avdelningen. Enligt Hankens premieringssystem noteras årligen kurser som föregående läsår fått höga kursutvärderingar, det vill säga kurser som fått topputvärderingar. Detta innebär minst 4 i medeltal på all tre frågor som ingår i utvärderingsblanketten, samt minst 35 % svarsprocent på utvärderingen. Dessa specifika kurser som fått topputvärderingar av studenterna omnämns i Sisu. Genom att skriva in kurskoden i sökfältet i Sisu kan du läsa mer om kursen samt se om den är topputvärderad.

Kursutbud inom tyska avdelningen:

5527-A(-V)  – Deutsch I A (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

5527-A-2-E – Deutsch I A Online (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

5527-B(-V) – Deutsch I B (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

5527-B-2-E – Deutsch I B Online (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

5528-A(-V) – Deutsch II A Karriere D (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

5528-B(-V) – Deutsch II B Karriere D (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

5546(-V) – Deutsch III A: Deutsch für Ökonomen (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5547(-V) – Deutsch III B: Deutsch für Ökonomen (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5551-E – Deutsch IV-1: Geschäftskommunikation (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5552-E – Deutsch IV-2 Mündliche Kommunikation: Präsentieren - Vortragen - Überzeugen (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5553-E – Deutsch V-1: Interkulturelle Wirtschaftskommunikation (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5554-E – Deutsch V-2: Wirtschaftstexte - Terminologie und Strukturen (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5555-E – Deutsch VI: Wirtschaftskommunikation (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5557-E – Deutsch VI: Aktuelle Texte - Wirtschaft und Gesellschaft (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

5550-E – Interkulturelles Online-Planspiel (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

5541(-V) – Each one teach one - Tyska (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

5599(-V) – Utbytesstudier på tyska (Helsingfors – Vasa) (4-8 SP)

Kursutbud för icke-examensstuderande

Alla våra kurser i tyska kan tas av icke-examensstuderande. Du kan ansöka om rätt att avlägga enskilda kurser här.

Sökfunktionen i Sisu

På den här sidan Opens in new window  presenteras sökfunktionen i Sisu och hur den fungerar. Du hittar studieavsnitten i tyska genom att vid filtret Arrangör välja ”Tyska, Helsingfors” eller "Tyska, Vasa". Genom att använda sökfunktionen i Sisu kan du självständigt läsa mera om de kurser i tyska som erbjuds.

Ämnesspecifik information

Nedan hittar du relevant information beträffande studier i tyska och sådant som du som tyskstuderande har nytta av att känna till.

De tyskspråkiga länderna har ett mycket brett spektrum av universitet och studieinriktningar. Flera studenter väljer att åka på utbyte till de tyskspråkiga länderna. Läs mer om Hankens samarbetsuniversitet här.  

För alla förstaårsstuderande som valt tyska i samband med språkvalet ordnas ett nivåtest i tyska. Ändamålet med nivåtestet i tyska är att du kan börja dina studier i tyska på den nivå som passar just dig. Nivåtestet arrangeras under introduktionsdagarna i slutet av augusti

Ifall du är examensstuderande vid Hanken eller du under de tre närmaste föregående åren avlagt examen vid högskolan kan du ansöka om ett stipendium ur Elisabeth Schusters stipendiefond för att åka på en tysk språkkurs i Tyskland, Österrike eller Schweiz. Närmare information om stipendierna ur Elisabeth Schusters stipendiefond hittar du här.

De tyska handelskammarna världen runt organiserar ett renommerat prov i tysk affärskommunikation. Hanken är en av de två finländska högskolorna där studenter kan ta provet som en integrerad del av tyskstudierna. Provet ingår i kursen 5555-E Deutsch VI: Wirtschaftskommunikation. Du kan läsa mer om provet på Tysk-Finska Handelskammarens hemsida (AHK Finnland) Opens in new window . Om du ämnar delta i provet, kontakta lärarna. 

DaF-Tage är en fortbildning för högskolelärare i tyska som främmande språk (DaF). Fortbildningen är ett samarbete mellan tyska avdelningarna vid Aalto-universitetet, Åbo universitet och Hanken; den understöds av Goethe-Institutet i Helsingfors. DaF-Tage programmen från tidigare år hittar du här

Mera information ges av: Stefan Kuzay, stefan.kuzay@hanken.fi.

Kontaktpersoner

För vidare information eller ifall frågor uppstår, vänligen kontakta ämneskoordinator Stefan Kuzay i tyska. Du hittar oss även på femte våningen i Hankens byggnad i Helsingfors eller på tredje våningen i Hankens byggnad i Vasa.

Margit Breckle – Universitetslärare 

Ann-Britt Björkholm – Universitetslärare

Stefan Kuzay – Lektor, ämneskoordinator i tyska

Mia Raitaniemi – Universitetslärare

picture
Mia Raitaniemi
picture
Margit Breckle

Projekt och publikationer inom tyskan

Forskning bedrivs inom tyska avdelningen. Länkarna nedan tar dig vidare till tyska avdelningens forskares profiler på Hankens forskningsdatabas HARIS, som är den samlade ingången till all forskning som bedrivs på Hanken. I HARIS kan du läsa mera om bland annat publikationer, aktiviteter och aktuella projekt för samtliga forskare och språk. Läs mera om forskning inom hela Språkcentret här.

Läs mera!

För dig som är intresserad och vill läsa mera om tyska, följ länken nedan för mer fördjupad information.