Förlängd studietid

Instruktioner för ansökan om förlängd studietid

Observera detta innan du lämnar in en ansökan:

 • Du kan ansöka om förlängd studietid i Sisu endast om din studietid inte har upphört. Om du inte kan logga in i Sisu ska du ansöka om förlängd studietid enligt instruktionerna på den här sidan Opens in new window .
 • Ifall du har studierätt till både kandidat- och magisterstudier och inte ännu utfört din kandidatexamen måste du ansöka om förlängd studietid för både kandidat- och magisterstudierna.

Innehåll

*****

Påminnelse om att studietiden upphör

Om din studietid upphör under den pågående terminen syns det en inforuta på Sisus startsida med texten "Ansök om förlängd studietid om du inte hinner slutföra din examen före din studietid tar slut. Reservera tid även för utexamineringsprocessen." Du kan göra en ansökan genom att klicka på "Ansök om tilläggstid".

Studierätten tar slut meddelande SISU

Tillbaka upp

Finslipning av studieplanen före ansökan

För att kunna göra en ansökan om förlängd studietid måste din studieplan vara i ordning och studieavsnitt som inte har slutförts vara schemalagda. Alla studiehelheter och rubriker i din studieplan ska med andra ord ha statusen Val gjorda

Om din studieplan inte är fullständig styr Sisu dig först till att slutföra din studieplan: 

Till planen förlängd studietid
 • Kontrollera att varje rubrik eller helhet har statusen Val gjorda.
 • Om du har studieutkast i din studieplan ska de vara godkända i en studiehelhet eller ha Ansökt om godkännande som status.  

Se närmare instruktioner för studieplanen i Sisu här Opens in new window .

Tillbaka upp

Schemaläggning av studierna

Ansökan om tilläggstid kräver att studierna är schemalagda. Även studieutkast ska schemaläggas på samma sätt som andra studieavsnitt. Studieavsnitt som inte har schemalagts ska schemaläggas i den pågående perioden eller i kommande perioder/terminer innan du kan göra ansökan om förlängd studietid. Planen kan inte innehålla studieavsnitt som har schemalagts i det förflutna men inte slutförts. 

Om din examen innehåller både lägre och högre examen och ingendera är slutförd måste du schemalägga studierna för båda examina.

Om du inte har schemalagt alla dina studieavsnitt ber Sisu dig schemalägga dem, klicka på "Till tidslinjen" för att schemalägga studierna.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

På tidslinjen kommer Sisu att visa dina utförda studier placerade på perioden de utförts. Du ska nu schemalägga dina kvarvarande studier på ett realistiskt sätt i de kommande perioderna/terminerna. Hanken har ännu inga tajmningsmodeller, alltså ska du schemalägga studierna för hand.

 1. Klicka på "Placera på tidslinjen" för att öppna panelen med alla dina studier du inte ännu schemalagt. Vyn innehåller de studier du placerat i din studieplan, men inte ännu placerat på tidslinjen.
  Placera på tidslinjen
 2. Ifall du tänker gå kursen under nästa läsår, klicka först på kurskoden och gå till fliken Prestationssätt för att kontrollera vilken period kursen går i. Ifall du går kursen om ett år eller senare kan du använda det pågående läsårets period som utgångspunkt för när kursen kommer att gå på nytt.
  2577
 3. Klicka sen på den uppåtpekande pilen vid studieavsnittet för att placera den på tidslinjen.
  2577 place
 4. Välj vilket läsår och vilken period du tänker utföra studieavsnittet genom att klicka på det streckade området för en period.
  Placera här tidslinje
 5. Om kursen går över två perioder kan du förlänga schemaläggningen genom att föra pilen över studieavsnittet och klicka på de tre punkterna, välj Ändra längd och klicka på perioden du vill ändra till.
  Ändra längd tidslinje
 6. Nu är studieavsnittet placerat över både P1 och P2. Från samma meny i bilden ovan kan du också ta bort eller flytta studieavsnittet på tidslinjen.
  2 periods
 7. Schemalägg alla studieavsnitt som finns i vyn som öppnas längst ner i fönstret. Observera att du inte ska placera dem i det förflutna, Sisu kommer att ge dig ett felmeddelande vid ansökan om tilläggstid ifall du gör det.

Tillbaka upp

Ansökan om tilläggstid

När din studieplan och dess schemaläggning är i ordning (dvs. de föregående stegen) kan du göra ansökan om tilläggstid i Sisu. Du kan öppna ansökan antingen via inforutan på Sisus startsida eller via Min profil och uppgifterna om dina studierätter. 

Ansök om tilläggstid

I övre delen av ansökan ser du uppgifter om din studierätt.

Förlängning ansökan info

Sedan listas dina använda terminer med närvarouppgifter för varje termin och utförda studiepoäng.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Under planerade studier ser du de studier du har schemalagt terminsvis. Genom att klicka på en termin kan du se alla studieavsnitt som är planerade för terminen i fråga. Framför studieutkast finns det i stället för en kod texten ’studieutkast’. 

Planerade studier tilläggstidsansökan

Du kan ansöka om förlängd studietid för en till fyra terminer åt gången. Ansök on förlängd studietid enligt hur många terminer du har planerat studier för. Ge slutligen fritt formulerad tilläggsinformation om orsakerna till studiernas fördröjning och hur du ska slutföra dina studier. Informationen som ska ges i ansökan beror på hur många gånger du tidigare har ansökt om förlängd studietid.

Du hittar mer information om hur mycket tilläggstid som kan beviljas och vilka orsaker som är godtagbara på den här sidan Opens in new window .

Tilläggstidsansökan fält

 

Välj att du vill informeras om beslutet elektroniskt via Sisu. Vi skickar inte beslut per post. Klicka på Lämna in ansökan.
Du får en notifikation om beslutet i Sisu. Du ser även dina ansökningar med beslut under din profil på fliken Ansökningar och begäranden.

Ifall du hänvisar till hälsoskäl eller andra godtagbara orsaker som fördröjt dina studier ska du spara ett läkarintyg (eller motsvarande) som en PDF-fil på din dator och skicka in intyget via denna e-blankett Opens in new window . Observera att du inte ska fylla i känsliga person- eller hälsouppgifter i ansökan i Sisu.

Tillbaka upp

Återkalla ansökan

Om du så önskar kan du återkalla en ansökan genast efter att den har lämnats in. Du kan även göra detta vid en senare tidpunkt via ansökningar och begäranden i Min profil. En återkallad ansökan kan inte returneras till behandling, utan kräver en ny ansökan. Du kan inte göra en ny ansökan förrän den tidigare har behandlats eller återkallats.

Tillbaka upp