Studier och praktik utomlands

På den här sidan kan du läsa om utlandspraktik och utlandsstudier.

Utlandstermin för alla studerande

Studierna vid Hanken är internationella på många sätt. 

Förutom att studierna är internationellt inriktade studerar du i en internationell miljö där både utländska examensstuderande och utbytesstuderande från Hankens samarbetsuniversitet ingår.

Inom kandidatutbildningen ingår en obligatorisk utlandsvistelse i form av studier eller praktik.

Utbytesstudier eller utlandspraktik

Dessutom har du själv möjlighet att under studierna prova på antingen utbytesstudier vid ett av Hankens många samarbetsuniversitet eller åka på utlandspraktik runt om i världen.

Studerande som uppfyller behörighetskraven kan få en utbytesplats och ett stipendium. Utlandspraktik innebär att du själv ordnar en praktikplats åt dig och kan ansöka om ett stipendium (löfte om stipendium).
För kandidatstuderande består utlandsterminen i främsta hand av utbytesstudier, medan utlandspraktik har inkluderats för att ge flexibilitet.

Tips!

Låt dig inspireras av den internationella miljön och tveka inte att fråga råd och diskutera med våra utländska studerande när du väljer destination för din utlandstermin.

Två omgångar per år

Det finns två ansökningsomgångar per år för utlandsterminen.

Observera!

Du kan ansöka om antingen utbytesstudieplats eller ett stipendium för utlandspraktik (inte båda).