Hankens styrelse

Styrelsen vid Hanken

Styrelsen är det högsta beslutande organet. Den har 10 medlemmar, varav fyra är anställda vid högskolan, fyra är externa och två representerar studenterna. Ordförande är alltid extern, för närvarande är Christoph Vitzthum styrelseordförande.

Styrelsen beslutar i de flesta frågor av strategisk karaktär, såsom verksamhets- och ekonomiplan samt budget. Styrelsen ansvarar för högskolans ekonomi och medelsförvaltning. Även resultatavtalet med undervisningsministeriet ska godkännas av styrelsen. Styrelsen väljer rektor och beslutar om antagningens volym. Rektor är inte längre medlem av styrelsen. Rektor ansvarar för beredningen av ärenden och för att styrelsens strategiska beslut förverkligas vid högskolan.

Styrelsemedlemmar

Mandatperiod: 1.1.2022–31.12.2024

Ordförande: Christoph Vitzthum

Medlemmar:

Mats Ehrnrooth, professor i företagsledning och organisation
Kenneth Högholm, professor i finansiell ekonomi
Mikko Vesa, biträdande professor inom företagsledning och organisation
Viveka Ekholm, kvalitetssäkringskoordinator
Jennifer Holmberg, ekonomie studerande
Sebastian Ståhlberg, ekonomie studerande 

Externa medlemmar:

Roger Holm, direktör, Wärtsilä Marine Solutions
Janne Larma, arbetande styrelseordförande, eQ Oyj
Janicke Rasmussen, biträdande professor, handelshögskolan BI i Norge
Christoph Vitzthum, koncernchef, Fazer

Styrelsens sekreterare är planeringschef Helena Strandell.