Marknadsföring och kommunikation

Teamet för marknadsföring och kommunikation nås bäst på info@hanken.fi och består av följande personer:

Eva Adlercreutz Carrero

Chef för marknadsföring och kommunikation

 • Teamledare
 • Ansvarig för marknadsföring, intern och extern kommunikation samt Hankens varumärke

eva.carrero@hanken.fi
+358 50 479 8852

Marlene Günsberg

Kommunikationsspecialist

 • Ansvarig för medierelationerna och intern kommunikation
 • Forskningskommunikation

marlene.gunsberg@hanken.fi
+358 40 352 1212

Jessica Gustafsson

Kommunikatör

 • Redaktör för Magasinet Hanken
 • Extern och intern kommunikation, forskningskommunikation

jessica.gustafsson@hanken.fi
+ 358 50 412 6027

Judith Buddingh'

Evenemangsplanerare

 • Planering och utveckling av Hankens evenemang
 • Ansvarig för evenemangsproduktionen på Hanken

judith.buddingh@hanken.fi
+358 40 352 1213

Susanna Siljander

Webbdesigner

 • Webbdesign, innehållsproduktion och användarstöd
 • Info-TV

susanna.siljander@hanken.fi
+358 50 568 7635

Natalia Boltovskaia 

Marknadsföringskoordinator

 • Ansvarig för agentsamarbetet för studentrekrytering
 • Ansvarig för Hankens synlighet som studieplats
 • Ansvarig för Hanken grafiska riktlinjer
 • Ansvarig för planering och implementering av aktiviteter för studentrekrytering

natalia.boltovskaya@hanken.fi
+358 40 352 1320

Alina Anderson

Marknadsföringskoordinator

 • Ansvarig för studentrekrytering av kandidatstuderande
 • Ansvarig för Hankens synlighet som studieplats
 • Ansvarig för Hankens sociala mediekanaler
 • Ansvarig för planering och implementering av aktiviteter för kandidatstudentrekrytering
 • Hankens kontaktperson/representant i projektet Svensk i Finland och Helsingforsalliansens marknadsföringsgrupp

alina.anderson@hanken.fi
+358 50 336 4585

Gustaf Hafström

Koordinator för online-marknadsföring

 • Producerar visuellt marknadsföringsmaterial (video, podcasts, grafik etc)
 • Jobbar med SEO-marknadsföring

gustaf.hafstrom@hanken.fi
+358 50 471 9519

Kajsa Quinterno

Grafisk designer

 • Designar samt producerar innehåll till Hankens olika kanaler
 • Jobbar med olika övriga marknadsförings- och kommunikationsuppgifter

kajsa.quinterno@hanken.fi

Sofia Grünwald, Melina Johansson

Kommunikationsassistent, Evenemangsassistent

 • Uppdaterar innehåll, nyheter och kalenderhändelser samt laddar upp dokument och bilder på Hankens webbplats
 • Uppdaterar information i Info-TV (Helsingfors och Vasa)
 • Producerar personalens nyhetsbrev
 • Assisterar planering och utveckling av Hankens evenemang
 • Uppdaterar Hankens evenemangskalender

sofia.grunwald@hanken.fi, melina.johansson@hanken.fi

Emilia Öfverström

Marknadsföringsassistent

 • Skapar innehåll för sociala medier

emilia.ofverstrom@hanken.fi