Finansiering av doktorandstudierna

Finansieringsinformation

Beroende på vilket år du har blivit antagen till Hanken är finansieringen olika. Nedan på sidan hittar du information om hur Hanken stöder sina doktorander under studietiden med finansiering. Sidan är kategoriserad enligt årtal för de olika finansieringsbesluten samt information om Hankens forskningsfinansieringsteam. 

De doktorander som blev antagna till CIMANET pilot projektet 2024 har egna regler för finansiering. 

 

Första läsåret finansierar Hanken 100% i form av lön. Under läsåret 2 – 4 finansierar Hanken 50% lön och stöder doktoranden att hitta extern forskningsfinansiering. Målet är att tillsammans med extern forskningsfinansiering att doktoranden har full lön under alla fyra studieår. Vid undantag kan doktoranden få 10% finansiering för läsår 5. 

För att få finansiering för läsåren 2 – 4 kräver det att doktoranden framskrider i sina studier enligt hens studieplan. Studieplanen kontrolleras av doktorandens examenshandledare. 

Arbetsavtalet kan pausa med Hanken på grund av föräldraledighet eller militärtjänst. 

Arbetet är på heltid. Anställningsvillkoren baserar sig på det allmänna kollektivavtalet för universitet, annan lagstiftning och Hankens interna riktlinjer.

För den som inledde sina doktorsstudier hösten 2021 och senare erbjuds först ett 100% anställningsförhållande för 12 månader. Förutsatt att din studieframgång är god erbjuder Hanken därefter ett anställningsförhållande på 56% under de tre därpå följande åren (12+12+12 månader).

Under år 2-4 är det meningen att du själv ansökt och fått forskningsfinansiering så att du totalt når upp till en 100% lön för att finansiera dina doktorsstudier på heltid.

För att få finansiering för läsåren 2 – 4 kräver det att doktoranden framskrider i sina studier enligt hens studieplan. Studieplanen kontrolleras av doktorandens examenshandledare. 

Arbetet är på heltid. Anställningsvillkoren baserar sig på det allmänna kollektivavtalet för universitet, annan lagstiftning och Hankens interna riktlinjer.
 

Har ingen finansiering från Hanken men får stöd av Hankens forskningsfinansieringsteam för att hitta extern finansiering.

Hanken erbjuder denna hjälp vid forskningsfinansiering

  • Forskningsfinansieringens hemsidor och Research Funding bloggen innehåller information om finansieringsmöjligheter.
  • Nyhetsbrev om forskningsfinansiering
  • Introduktionsdagarna för doktorander en gång om året 
  • Hjälp med att skapa din ansökan, kontakta forskningsombud, Anu Helkkula.
  • Vi frågor kan du kontakta research(a)hanken.fi 

På doktorander tillämpas totalarbetstid (1612 h/år i heltidsarbete) i enlighet med kollektivavtalet.  Inför läsåret/terminen fyller du i en arbetsplansblankett där alla de uppgifter, också egna forskarstudier, ingår.

I en doktorands arbetsplan får antalet timmar undervisning uppgå till högst 5 % av arbetstiden. Prefekten fastställer din arbetsplan.

Tilläggsinformation om arbetsavtalet och annat relaterat till arbetsförhållandet får du från Hankens personalavdelning, personalarenden@hanken.fi.
 

Som doktorand i anställningsförhållande har du rätt till Hankens företagshälsovård i Terveystalo. Detta gäller både vid 100% anställning år ett och vid 56% anställning år 2 till fyra. Du är försäkrad under arbetstiden samt under din väg mellan hem och arbetet.