Hanken – en internationell handelshögskola med stark förankring i näringsliv och samhälle

Välkommen! Här hittar du information om Hanken.

För över hundra år sedan grundades Svenska handelshögskolan, en av Nordens äldsta handelshögskolor. Idag är Hanken den enda fristående handelshögskolan i Finland. I vår strategi ingår en profilering av högskolan som en genuint internationell och forskningsinriktad handelshögskola som bedriver nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder utbildning på kandidat-, magister- och forskarnivå vid två orter; i Helsingfors och Vasa.

Hankens forskning bedrivs vid samtliga fem institutioner, dock med speciell profilering på fyra utvalda styrkeområden. I många fall representerar våra forskare den absoluta forskningsfronten. Det goda samarbetet med näringslivet återspeglas såväl i gemensamma forskningsprojekt som i den växelverkan högskolans partnerprogram erbjuder, och även i det stöd vi erhåller i vår fundraising.

Hanken är det första universitetet i Finland som infört en utlandsvistelse som en integrerad del av examen. Studenterna erbjuds en unik möjlighet att skapa egna internationella nätverk för livet genom att åka på utbyte eller praktik utomlands. Dessa livslånga kontakter som knyts både vid Hanken och internationellt är något som genomsyrar studierna och bidrar till Hankenalumnernas internationellt sett goda placering på arbetsmarknaden. Genom vår alumnverksamhet garanterar vi också att det nätverk man får med sig från Hanken inte bryts utan breddas och att kontakten till högskolan upprätthålls även efter examen.

Som högskola har Hanken en trygg grund att stå på med ett internationellt anseende som återspeglas i våra internationella ackrediteringar, en sund finansiell bas och våra värdefulla nationella och internationella nätverk som stöd för internationell spetsforskning och konkurrenskraftig utbildning. Vi värdesätter våra partner i den akademiska världen och näringslivet och vinnlägger oss om att forskare och studenter hos oss ska kunna skaffa sig en högklassig utbildning och bygga upp meningsfulla professionella och personliga nätverk.

Hankens huvudbyggnad – En kort historik om ständig förnyelse i ett kulturobjekt