Ämnet Företagsledning och organisation

Students working in a group
Vad handlar huvudämnet företagsledning och organisation om? Vad lär man sig och vad kan man jobba med?

Kursutbudet inom vårt ämne är brett, vilket lämnar utrymme och frihet för de studerande att själva forma sin studieplan. Här ingår bland annat intressanta kurser om strategiarbete och strategiskt tänkande, om HR-arbete inom nationella och internationella företag, om organisationsbeteende och om affärsetik och hållbarhet.

Inom kurserna för ämnet företagsledning och organisation är undervisningsmetoderna varierande och intressanta för studenterna. Vi använder oss av allt från traditionella föreläsningar i klass och på distans samt seminarier och grupparbeten, till internationella gästföreläsningar och intressanta case övningar. Våra gästföreläsare representerar den absoluta toppen inom forsknings- eller företagsvärlden inom sina ämnen/branscher.

Efter studierna jobbar ekonomer som har haft företagsledning och organisation som huvudämne i olika nationella och internationella företag. Några av de mest populära arbetstitlarna genast efter studierna är affärsutvecklare, projektledare och assistentpositioner i finans, försäljning och koncernledning. De flesta ekonomer jobbar med företagsledning 5 år efter sina studier i ämnet FLO.

Kontaktpersoner:

Professor Sören Kock
Professor Janne Tienari