Introduktionsdagar och tutorverksamhet

Studerande Hanken
För nya studerande ordnas årligen introduktionsdagar i slutet av augusti innan de egentliga studierna inleds, samt tutorverksamhet som leds av äldre studerande.

 

DATUM: 

 • Kandidatubildning på svenska: 22–23.8 & 26.8.2024 (22.8.2024 online, de två övriga dagarna på plats på Hanken)
 • Kanddiatutbildning på engelska: 27–29.8.2024 (på plats på Hanken samtliga dagar)
 • Magistersutbildning på svenska: 27–29.8.2024 (27.8.2204 online, 28–29.8.2024 på plats på Hanken)
 • Magistersutbildning på engelska: 27–29.8.2024 (27.8.2024 online, 28–29.8.2024 på plats på Hanken), internationella studerande i Vasa har även sessioner på måndag 2.9.2024
 • Doktorsutbildningen: 1.8.2024 (på plats på Hanken) och i mitten på augusti en till dag på annan plats

MÅLGRUPP: endast nya examensstuderande

 • Notera! Introduktionsdagarna är inte för studerande som redan har avlagt sin kandidatexamen vid Hanken. 

PROGRAM: publiceras separat för varje studerandegrupp under sommaren.

 

Introduktionsdagarna

 • Introduktionsdagarna är en obligatorisk del av dina studier.
  • Kandidatstuderande: Introduktionsdagarna är en del av den för er obligatoriska kursen "Introduktion till akademiska studier". 
 • Tutorerna ordnar även sociala evenemang på kvällarna, så håll hela dagarna reserverade så att du kan delta.
 • Du kan endast delta i de dagar som är riktade till din studerandegrupp och på den studieort där du fått en studieplats. Om du antogs till Vasa ska du delta i introduktionsdagarna i Vasa och vice versa. 
 • Studerande som anländer från utlandet: Försäkra dig om att du ordnar med dina researrangemang så att du anländer till Finland i god tid innan introduktionsdagarna äger rum.

Under introduktionsdagarna kommer du att

 • lära dig vad du behöver veta för att komma igång med studierna, få info om praktikaliteter kring studierna och vad som förväntas av dig som studerande på Hanken
 • lära dig hur du skapar din studieplan och anmäler dig till kurser i studieverktyget Sisu 
 • lära dig vilka tjänster och möjligheter Hanken erbjuder
 • lära känna Hanken som studiemiljö
 • få lära känna både andra nya studerande och äldre studerande.

 

Tutorverksamhet

 • Hanken erbjuder tutorverksamhet till både nya kandidat- och magisterstuderande
  • Tutorerna är äldre studerande som frivilligt ställer upp som tutorer
  • Tutorerna hjälper de nya studerandena att komma igång med studierna under studiestarten och ordnar sociala evenemang där de studerande kan lära känna andra nya studerande.
 • Hanken erbjuder inte t.ex. avhämtning från flygplatsen eller hamnen för internationella studerande eller hämtning av lägenhetsnycklar, men det är väldigt lätt att i Finland själv ta sig fram med hjälp av kollektivtrafik.