| 09.06.2017

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd donerar 100 000 euro till Hanken

Hanken har tagit emot en donation av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.

Med donationen vill stiftelsen stöda Hankens grundkapital och utvecklingen av en svenskspråkig handelshögskola med högklassig utbildning och forskning.

Enligt Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd är det är viktigt att det finns högklassig svenskspråkig utbildning på alla utbildningsnivåer i Finland och med sin donation vill stiftelsen understryka vikten av detta.

- Kvalitén på utbildningen och forskningen går hand-i-hand med Finlands framtida välfärd och Hanken har en erkänt högklassig verksamhet i dessa områden. Vi ser också att medelanskaffningskampanjen i kombination med statens matchning är en positiv sak, och medverkar gärna till att stöda den konkurrenskraftiga utbildningsverksamheten och den stimulerande studiemiljön på Hanken, säger stiftelsens ordförande Edvard Silén och vice ordförande Christian Borgström.

-Vi är mycket tacksamma för denna donation och känner stor uppskattning i att stiftelsen stöder Hankens utveckling som svenskspråkig handelshögskola med högklassig utbildning och forskning, säger rektor Karen Spens.

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd delar ut medel till ungdomar för att skaffa sig en gedigen utbildning och till organisationer som arbetar med att stöda utbildningsverksamhet

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca. 10,9 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64