Svenskt sammandrag av magisteravhandlingen

I en magisteravhandling skriven på engelska ska ett svenskt sammandrag ingå för studerande inom svenskspråkig utbildning.

Du som studerar på svenska på Hanken, men skriver din magisteravhandling på engelska, skriver ett sammandrag på engelska OCH ett motsvarande sammandrag på svenska. Det svenska sammandraget ska vara en sida långt och det ingår i dokumentmallen för avhandling. Sammandraget på svenska inlämnas tillsammans med avhandlingen och skall godkännas av svensklärare före ditt avhandlingsgodkännande och vitsord är slutligt.

Du ansvarar själv för att språket i sammandraget är gott, dvs svensklärarna rättar inte språket. Det ska du vid behov göra själv! Svensklärarna Marina Bergström (Vasa) och Sofia Stolt (Helsingfors) tar kontakt med dig via din hanken-epostadress, så följ med den!