Externt samarbete

Hanken erbjuder en bred palett av tjänster till näringslivet och samhället. Vi är en naturlig partner när det gäller växelverkan med företag, forskningssamarbete och studentkontakter.