Utskrift - Kopiering - Skanning

Hankens skrivare är så kallade multifunktionsapparater, dvs. skrivare, kopiator och skanner i samma maskin.

Hoppa till slutet

Follow-you funktion och personlig bricka

För att skriva ut något på Hankenskrivaren från skrivarkön Follow-you måste du logga in på multifunktionsapparaten (MFP). Detsamma gäller för kopiering och inskanning.

Behändigast loggar du in med en bricka som försnabbar inloggningen. Också ditt studiekort kan i vissa fall kopplas som skrivarbricka.

I tabellen nedan ser du varifrån du kan få brickan

Vem\Varifrån Helsingfors Vasa  
Studerande IB eller InfoBITen IB

 

Personalen Växeln Datacentralen

 

Doktorander, associerade Växeln Datacentralen

 

Du kan också logga in direkt till apparaten med sitt Hanken användar-id och lösenord om du inte hunnit få/har en bricka.

Utskrifterna väntar i skrivarkön Follow-you tills du vid en skrivare visar att du vill ta ut dem. Detta betyder i praktiken att du kan ta ut dina utskrifter från vilken som helst av skrivarna. Utskrifterna är kvar i kön ca 48h.

Instruktioner för

Krediter

Som studerande behöver du köpa utskriftskrediter för att använda en skrivare på Hanken. Skrivarkrediterna köps i Bokhandeln IB.

Personalens och doktorandernas utskrifter betalas av enheten.

Standardinställningar

All utskrift sker automatiskt tvåsidigt och i svartvitt. Behövs ensidigt eller i färg måste man ställa in det skilt varje session.

Alla multifuktionsapparater är likadana och kan skriva ut i färg, förutom skrivaren i studieverkstaden i Helsingfors.

Snabbguide för multifunktionsapparaten (MFP)

Multifunktionsapparaterna finns

För personalen finns skrivare på varje avdelning/enhet.

För studerande:

i Helsingfors:

  • Studieverkstaden
  • Korridoren utanför datorsalarna på fjärde våningen (2 st)
  • Akvariet i biblioteket (datasal)
  • Utanför bokhandeln IB

i Vasa:

  • Aulan på första våningen
  • Utanför datasalarna på tredje våningen

Om du tappat bort din skrivarbricka

Varje bricka är kopplad till en viss användare via Hankens användardatabas. Skrivarbrickan är alltså personlig och kopplad till ditt användarkonto.

Meddela därför GENAST du tappar bort brickan till:

  • help@hanken.fi eller
  • IB eller InfoBITen i Helsingfors och
  • eller datacentralen i Vasa.

Om du får en ny bricka kopplas den till ditt konto istället för den gamla så fort du registrerat den.

En person som hittar den kan skriva ut det du skickat till skrivaren och kopiera eller skanna på din bekostnad. Personen kan inte skriva ut till skrivarkön i ditt namn.

Utskrift på andra Campus - installera skrivarkön Follow-you

Om du är studerande eller personal som av någon anledning jobbar vid andra Campus måste du installera den lokala skrivarkön vid den Hankendator (video) du jobbar vid.

Observera att skriptet måste köras vid varje Hanken dator du sätter dig ned och jobbar vid, om du vill skriva ut från datorn.