Antagning via 60 sp öppna universitetsstudier

På den här sidan finns information om antagningen till Hankens kandidatutbildning på basis av 60 sp öppna universitetsstudier

Du kan antas till Hankens integrerade kandidat- och magisterprogram genom att studera ekonomi på öppna universitet i Finland.

För att antas till Hanken på basis av 60 sp öppna universitetsstudier krävs att du uppfyller antagningskriterierna. Dina 60 studiepoäng kan avläggas under en längre tid (högst 7 år), vid vilket öppet universitet som helst i Finland.

Ansökningstiden till själva kandidatprogrammet på Hanken är 13.3–27.3.2024 kl.15.00. Läs mer om ansökningsprocessen här.

För att kunna antas baserad på dina öppna universitetsstudier krävs att:

  • Du uppfyller Hanken språkkrav i svenska
     
  • Du har avlagt minst 60 studiepoäng vid vilket finländskt öppet universitet som helst. Studierna får vara högst 7 år gamla.
     
  • Kurserna skall ha ett vägt medeltal på minst 3,00 av maximalt 5,00 (medeltalet räknas på 60 sp, även om du avlagt mer). Kurser som bedömts godkänd/underkänd kan räknas med i 60 sp men påverkar inte medeltalet. 

Dina 60 studiepoäng måste bestå av:

      ANTINGEN

  • Minst 10 sp i matematisklogiska ämnen och minst 36 sp som motsvarar Hankens obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper. Grundkurserna kan innefatta de matematisklogiska ämnena.

      ELLER

  • En grundstudiehelhet på minst 25 sp i ett ämne som kan läsas som huvudämne på Hanken och minst 10 sp i matematisklogiska ämnen. Grundstudiehelheten kan innefatta de matematisklogiska ämnena.

"Matematisklogiska ämnen" är exempelvis (vid Hanken) statistik, finansiell ekonomi, nationalekonomi och redovisning.

De övriga studiepoängen för att nå totalt 60 sp kan utgöra vilka som helst Öppna universitetskurser. 

Om du uppfyller ovan nämnda krav blir du antagen till kandidatutbildningen utan att delta i betygsantagning eller inträdesprov. Alla som uppfyller kriterierna antas.


Bilagor

Om du avlagt 60 studiepoäng bör du lämna in officiella studieutdrag eller en Min Studieinfo-länk för alla dina avklarade studier, inklusive de du avlagt på Hankens öppna universitet.

Du kan sända in din ansökan även om du inte ännu avlagt alla studier som behövs för att uppfylla kraven. Studieutdrag över alla kurser avlagda vid Öppna universitetet ska lämnas in senast 3.4.2024 kl.15.00. Om du blir klar med kurser efter 3.4 har du möjlighet att lämna in studeiutdraget fram till den 10.6.


 

Notera!

 

Studieprestationerna får inte överlappa varandra; om samma eller motsvarande kurs har avlagts två gånger på olika öppna universitet räknas kursen endast som en studieprestation.

Det vägda medeltalet beräknas endast på de nya heltalsvitsorden (1-5) och efter konverteringen. Om du vill räkna ut ditt vägda medeltal kan du till exempel använda denna excelformel:

 

Alla studier vid Hanken bedöms sedan 1.1.2021 med den nya vitsordsskalan 1 – 5 (hela vitsord, där 1 är det lägsta och 5 det högsta). Den tidigare skalan har gått från 50-100. Ifall studieprestationen inte är bedömd på skalan 1-5 konverteras vitsordet vid antagningen enligt följande skala:

 

Skala 1-5 vid antagningen Skala 1-3 Hankens tidigare 50-100 skala
5   90-100
4 3 80-89
3 2 70-79
2   60-69
1 1 50-59