Reservera böcker (Helsingfors)

Reservera böcker

Böcker där alla exemplar är utlånade kan du reservera genom att logga in i bibliotekskatalogen Hanna.

Reserveringsavgiften är 1 euro. Du får ett meddelande per e-post när boken har anlänt. Reserverade böcker förvaras på den öppna reservationshyllan på låntagarens namn fyra dagar.

Kom ihåg att annullera reserveringar på böcker som du inte längre behöver! Reserverade kursböcker som inte avhämtas påförs en avgift på 1 euro utöver reserveringsavgiften.

Veckoslutslån av kursböcker i läsesalen kan du reservera enbart i biblioteket.

  • Leta fram boken i läsesalen
  • Skriv in ditt namn och vilket veckoslut du vill låna boken på blanketten som finns längst bak i boken.
  • Du kan låna boken inom en timme före biblioteket stänger.
  • Returnera boken före kl. 10:00 på måndagen (eller första vardagen efter helg). Förseningsavgiften på böcker från läsesalen är 15 euro.

Märk att man inte på förhand får reservera flera veckoslut i rad!