Kontakt

Ta gärna kontakt för mer information: 

E-post: fundraising@hanken.fi
 

Mira Aarnvuo

Mira Aarnivuo
Chef för Alumnrelationer och Fundraising
mira.aarnivuo@hanken.fi
+358 (0)50 552 7271

 

Julia Hellsten

Julia Hellsten
Fundraising- och näringslivskoordinator
julia.hellsten@hanken.fi
+358 (0)50 401 8394