Finansiell ekonomi

Magisterutbildningen i finansiell ekonomi erbjuds både i Helsingfors och Vasa.

Målet med magisterutbildningen i finansiell ekonomi är att studerande fördjupar sig i att analysera, planera och fatta beslut om kapitalanskaffning, kapitalförvaltning och val av investeringar vilket är grunden för hur ett företag kan skapa värde genom sina investerings- och finansieringsbeslut. Huvudämnet syftar till att ge de studerande kunskaper om prisbildningen av finansiella tillgångar och därigenom förmåga till portföljförvaltning, företags finansiella planering och styrning samt hantering av internationella finansierings- och investeringsbeslut. Centrala vetenskapliga element inom huvudämnet utgörs av investeringsteori, teoribildningen på området företagsfinansiering, värdepappersanalys och kapitalmarknadsteori, portföljteori, internationell finansiering inklusive valutakursproblematiken samt hantering av finansiella risker.

Som huvudämnesstuderande i finansiell ekonomi kan du dessutom avlägga din magisterexamen inom ramen för QTEM-nätverket. Då får du ett exklusivt diplom utöver din examen från Hanken.

Magisterutbildningen i finansiell ekonomi erbjuds både i Helsingfors och Vasa. 

Bekanta dig med Karriärtjänsters karriärprofil över huvudämnet finansiell ekonomi för mer information om var alumner befinner sig på arbetsmarknaden!

Här hittar du ämnets hemsidor: finansiell ekonomi Opens in new window .

studentprofil_fe_daniel_orispaa.jpg

Daniel Orispää
Utexaminerad: 2012
Arbetsplats: Augment Partners
Jobbar som: Partner

Varför valde du just ditt huvudämne?
- Jag hade en längre tid varit intresserad av investeringar och placeringar, och blev bara mera intresserad av ämnet efter att ha fått en kort inblick i det under grundkursen i finansiell ekonomi.

Hur gjorde du ditt val? Var det baserat på intressen, karriärutsikter eller t.ex. personliga egenskaper?
- Det var baserat mest på intressen och personliga egenskaper. Intresse på det viset att jag hade gjort placeringar själv och följt med marknader i en tid redan. Då det kommer till personliga egenskaper tyckte jag att finansiell ekonomi hade mest numerisk analys och tolkning, vilket passar mig.

Hur har huvudämnesvalet påverkat din karriär?
- Har varit såpass kort tid i arbetslivet att jag inte skulle kalla det en karriär. Jag jobbar dock för tillfället med analys av privatpersoners portföljer, vilket jag antagligen inte skulle göra om jag valt något som helst annat huvudämne.
Dessutom har jag via mitt val av huvudämne lärt mig känna sådana personer vilka är på samma sätt som jag väldigt drivna i allmänhet, vilket jag själv tror är en påverkande faktor i min karriär.

Vilka är de viktigaste färdigheterna ditt huvudämne och dina studier på Hanken gett dig med tanke på arbetslivet?
- Kritiskt tänkande, numeriskt förstående och problemlösning. Dessutom har det fastnat en hel del kunskap kring finansiella teorier och instrument som kommer till nytta i mitt nuvarande dagliga arbete.