Uppehållstillstånd

Här hittar du information om hur du som studerande söker uppehållstillstånd för att få studera i Finland i mer än 3 månader.

Vem behöver uppehållstillstånd för att få studera i Finland?

 • Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES behöver du ha uppehållstillstånd
  • Medborgare från EU-länder, Island, Norge, Schweiz eller Lichtenstein behöver INTE uppehållstillstånd för att studera i Finland, utan ska enbart registrera sig hos myndigheter.

 

När ska jag söka om uppehållstillstånd?

 • Ansök direkt om uppehållstilstånd då du fått ditt erbjudande om studieplats!
  • Behandlingstiden för ansökan kan ta flera månader, speciellt under sommarmånaderna då många studerande samtidigt ansöker om uppehållstillstånd.
  • Behandlingen av ansökan inleds först efter att du även fysiskt besökt det finländska konsulatet eller den finländska ambassaden i det land du officiellt bor för att identifiera dig i person. Ibland finns det lediga besökstider först långt i framtiden.
 • OBS! Du kan söka uppehållstillstånd redan på basis av erbjudande om studieplats (erbjudandet kan även ännu vara villkorligt) men kom även ihåg att tacka ja till studieplatsen snarast eftersom det underlättar behandlingen av din ansökan.

 

Hur söker jag uppehållstillstånd?

 • Läs instruktionerna på Migrationsverkets hemsidor Opens in new window om ansökan om ett första uppehållstillstånd på basis av studier. En första introduktion till ansökan om uppehållstillstånd finns även på Finska Migrationsverkets Youtube-kanal. 
 • Lämna in din ansökan elektroniskt hos Migrationsverket i Finland via deras portal EnterFinland Opens in new window .
  • Via portalen kan du följa med ansökans status och processen blir smidigare.
  • OBS! Sök om finsk personbeteckning samtidigt med din ansökan! Beteckningen ska läggas till i Hankens studieregister, du behöver den när du sköter ärenden med myndigheter, mobiloperatörer, banker osv. i Finland!
 • Se till att du har alla bilagor bifogade till ansökan så att din ansökan inte avslås. Brister i följande krav är de vanligaste orsakerna till att ansökan avslås:
  • Internationellt accepterad sjukvårdsförsäkring Opens in new window
  • Tillräckligt med pengar för att täcka ditt leverne och studieavgifter i Finland
   • Du behöver minst 560 euro i månaden för att kunna leva i Finland, dvs. betala för boende, mat och andra utgifter.
   • Därtill behöver du inneha pengar för att betala studieavgifterna vid Hanken/påvisa att du erhållit ett stipendium som befriar dig från studieavgifterna/en del av studieavgifterna.
   • Du behöver ha pengar för att leva i Finland under uppehållstillståndets hela giltighetstid.
 • Boka en tid för att besöka det konsulat/den ambassad som ligger närmast det land du officiellt är bosatt i då du lämnat in ansökan – notera att du ska ta med alla bilagor (i original) som krävdes för ansökan då du besöker konsulatet/ambassaden.
 • När ansökan har behandlats erhåller du ditt uppehållstillståndskort och du kan boka din resa till Finland.