Unwrapping Finland

Unwrapping Finland med Hanken är en videoserie som gjorts för att stöda nyanlända i Finland. Den riktas särskilt åt Hankens internationella studeranden, men kan också vara nyttig för fakultetsmedlemmar och arbetstagare som är nya i Finland. Vi hoppas att du kan dra nytta av dessa videosnuttar när du lär dig om Finland och etablerar dig i ditt nya hemland!

Videoserien är på engelska och är gjord i samarbete med Hanken och Kamilla Sultanova. Kamilla har levt i Finland i 7 år och är en internationell offentlig talare som inriktar sig på mångfald och inkludering.

Videoserien berör följande ämnen: 

Video 1: Getting into the Finland state of mind

Den första videon “Getting into the Finland state of mind” erbjuder en introduktion till den finska livsstilen och kulturen, arbetslivet och kommunikationen. 

Video 2: Kickstarting your career

Den andra videon ”Kickstarting your career in Finland” introducerar till den finska arbetsmarknaden i det stora hela. Den erbjuder dig en inblick i det stöd som du kan få av ditt universitet och hur du kan integrera dig i din stad och din lokala gemenskap. 

Video 3: Networking in Finland

Den tredje videon fokuserar på vikten av att nätverka och hur man kan närma sig det i ett nytt land. Videon belyser ramverket för att skapa ett nätverk och ger dig verktyg i hur du kan starta konversationer. 

Video 4: Cultural transition

Den fjärde videon ”Cultural transition” behandlar kulturchocker och anpassningen till ett nytt land. Kamilla har själv erfarenhet av att flytta till ett nya ställen och hon ger sina bästa tips på hur man kan förstå sig själv i en ny situation och stöda sig själv i sin egen kulturella anpassningsprocess. 

Video 5: Social capital and localising yourself

Den femte videon “Social capital and localising yourself” erbjuder dig in inblick i vikten av socialt kapital. Videon ger också tips på hur du kan lokalisera dig själv i ditt nya hemland. 

Om du har frågor om videorna eller om du vill diskutera mera om de olika ämnena kan du kontakta Hanken International Talent Manager Henna Konsti.