Program och studier

Kurser på Hanken
Bekanta dig med studierna på Hanken.

Du som studerar till kandidat eller magister är grundexamensstuderande. Du kan ha studierätt för

Forskarstuderande har studierätt för forskarexamina, som på Hanken är

  • ekonomie doktorsexamen med rätt att avlägga ekonomie licentiatexamen. Sökande kan även antas till studier för filosofie doktorsexamen förutsatt att forskningsområdet anknyter till något av de huvudämnen som kan väljas inom ramen för ekonomie doktorsexamen.

Du kan också ha en studierätt som inte leder till examen om du vill ta enskilda kurser eller studiehelheter på Hanken:

  • Öppna universitetet ger möjlighet för vem som helst att ta kurser på Hanken mot en avgift
  • JOO-studier är en möjlighet för examensstuderande att ta kurser vid en annan högskola
  • samarbetsstudier är avtal mellan Hanken och någon annan högskola om vissa kurser
  • fortbildning för dig som redan är i arbetslivet

Omfattningen på examina och kurserna mäts i studiepoäng (ECTS). En normal studietakt är 30 studiepoäng (sp) per termin och 60 sp per läsår. Ett studiepoäng förutsätter 27 timmar arbete av dig, antingen i form av att delta i föreläsning eller göra individuellt arbete eller grupparbete.

Bekanta dig med Hankens kursutbud för examensstudier samt för Öppna universitetet.

Kvalitet

Hanken har över hundra års erfarenhet av undervisning och forskning inom det ekonomisk-merkantila området. Vår forskning är på toppnivå med många mått mätt, och som ett litet universitet satsar vi på undervisning i mindre grupper och på personal som möter dig som studerande. Samtidigt strävar vi till att kontinuerligt utveckla vår undervisning och service. Ett sätt att göra det är internationella ackrediteringar som ställer mätbara och jämförbara kriterier för universitet inom vårt utbildningsområde. Hanken har tre internationella ackrediteringar som bara 1% av världens handelshögskolor har uppnått: EQUIS och AACSB för hela högskolan samt AMBA för vårt fortbildningsprogram MBA. Läs mera om ackrediteringar och vår kvalitetssäkring.

Kurser

Du hittar kurserna i Sisu - läs mer om Sisu under Sisu - det nya studiesystemet. Du bör alltid kurs- och tentamensanmäla dig i Sisu.