Hållbarhet inom undervisning

Här hittas mera information om hållbarhet och företagsansvar inom vår undervisning.

En av våra strategiska mål är att förespråka ansvarsfullhet och hållbarhet inom undervisning och inlärning. Vi efterstävar att uppnå detta genom att: 

strategiska delmål i utbildning

Kandidatstudier

Till lärandemålen för kandidatexamen hör att utexaminerade ska ha kunskap och förståelse av socialt ansvarstagande samt globala och interkulturella frågor. 

  • Studerande påvisar grundläggande kunskap och förståelse av socialt ansvarstagande i en global kontext.
  • Studerande påvisar elementär interkulturell kunskap och förståelse, och kan agera i internationella sammanhang. 

I studierna för kandidatexamen på Hanken ingår en obligatorisk grundkurs i företagsansvar som alla studeranden måste gå oberoende av huvudämnesval. Kursen introducerar viktiga koncept och ramverk inom hållbarhet och företagsansvar. Alla kursdeltagare måste även genomföra SULITEST (ett prov som mäter läskunnigheten i hållbarhet).

Vi erbjuder även olika kurser i hållbarhet och företagsansvar inom alla olika studieämneshelheter. Kandidatstuderanden kan även välja Företagsansvar (Corporate Responsibility) eller Supply Chain and Social Responsibility som biämne. 

Magisterstudier

Till lärandemålen för magisterexamen hör att utexaminerade ska ha ett internationellt perspektiv och förstå implikationerna av socialt ansvarstagande och hållbar utveckling. 

  • Studeranden kan analysera företags- och organisationsfrågor i en internationell miljö.
  • Studeranden känner igen sociala ansvar och företagsverksamhets relation till socialt ansvar, samt förstår hur dessa relaterar till FNs Globala mål för hållbar utveckling (SDGs)

För magisterstuderanden vid Hanken ingår det en obligatorisk 3 ECTS kurs i socialt ansvarstagande. Kursen heter Social responsibility across business studies och ingår i den obligatoriska Global Competency modulen som är totalt 5 ECTS. Kursen behandlar globala målen, samt koncept, perspektiv och utmaningar som organisationer och samhället möter inom ekologisk och social hållbarhet. Hur dessa teman relaterar till de olika huvudämnena som går att studera vid Hanken behandlas också. 

Magisterstuderanden kan även välja Corporate Responsibility eller Supply Chain and Social Responsibility som biämne. 

Magisterinriktningar med hållbarhetstema

Doktorandstudier

Doktorandstuderanden hos oss har tillgång till en mängd olika doktorandkurser, seminarier och studiegrupper med hållbarhetstema. Doktorander erbjuds även en kurs i forskningsetik, ett tema som är extremt viktigt för oss och är en del av vår strategi inom forskning. 

Hanken erbjuder även en kurs i socialt ansvarstagande och social ojämlikhet för doktorander som en del av finska doktorprogrammet i ekonomistudier, KATAJA. Kursen heter Responsible Organising: New perspectives on social inequalities.

Executive MBA

Till lärandemålen för EMBA hör att utexaminerade är ansvarstagande ledare i en global kontext.

  • EMBA utexaminerade adresserar CSR dilemman.
  • EMBA utexaminerade använder företagskunskap i en internationell miljö.

Som en del av utbildningen erbjuds en heldags modul i företagsansvar, Sustainable Business in a Global Context. Vi efterstävar att i framtiden öka mängden hållbarhetsteman som ingår i vår EMBA.