Hankens IT-tjänster

Du hittar information om Hankens WLAN, användarrättigheter, utskrift och kopiering, och diverse program och system på IT-tjänstersidorna..

Hanken erbjuder en mängd IT-tjänster för dig som studerande och personal. Många tjänster är tillgängliga för dig enbart efter inloggning med Hankens användar-id. Rätt till användar-id har du som terminsanmäld studerande eller anställd. Du måste först underteckna ett avtal innan kontot kan tas ibruk. 

Logga in för att se tillgängliga  verktyg. 
Byt lösenord Opens in new window tillräckligt ofta!