Hankens IT-tjänster

Du hittar information om Hankens WLAN, användarrättigheter, utskrift och kopiering, och diverse program och system på IT-tjänstersidorna..

Datacentralens öppettider under sommaren 2022

Helsingfors:

23.6 - 30.6 Stöd endast på distans
1.7 - 31.7 Stängt
1.8 - 14.8 Stöd endast på distans

Kontaktuppgifter för distansstöd: help@hanken.fi eller via telefon på nummer 040-3521386

Vasa:

11.7 - 17.7 Stängt

 

 

Hanken erbjuder en mängd IT-tjänster för dig som studerande och personal. Många tjänster är tillgängliga för dig enbart efter inloggning med Hankens användar-id. Rätt till användar-id har du som terminsanmäld studerande eller anställd. Du måste först underteckna ett avtal innan kontot kan tas ibruk. 

Logga in för att se tillgängliga  verktyg. 
Byt lösenord tillräckligt ofta!