Hankens IT-tjänster

Du hittar information om Hankens WLAN, användarrättigheter, utskrift och kopiering, och diverse program och system på IT-tjänstersidorna..

Hanken erbjuder en mängd IT-tjänster för dig som studerande och personal. Många tjänster är tillgängliga för dig enbart efter inloggning med Hankens användar-id. Rätt till användar-id har du som terminsanmäld studerande eller anställd. Du måste först underteckna ett avtal innan kontot kan tas ibruk. 

Logga in för att se tillgängliga  verktyg. 
Byt lösenord tillräckligt ofta!