| 09.02.2022

Simone Falck tilldelas Fazers stipendium

Simone Falck får Fazer-stipendium_1
Fazerstipendium går i år till Simone Falck. Stipendiet är på 15 000 euro och tilldelas en Hankenstudent med stark värdegrund och goda prestationer.

Stipendiekommittén betonar i sin motivering att Simone besitter en genuin drivkraft och ett starkt engagemang för hållbarhet. Hon sprider glädje och trots rådande omständigheter och utmaningar med covid-19 följer hon sin dröm och har lyckats studera, arbeta och starta ett eget företag. Simone Falck är en värdig ambassadör för Fazerstipendiet och för Hanken.

- Fazer arbetar aktivt med hållbarhet, som en del av vår strategi. Våra värderingar styr vårt beteende och vi har en aktiv roll i samhället. Vår förhoppning är att stipendiet bidrar till att hållbara samhällskoncept är närvarande bland unga och att vi understryker vikten av att flera samhällsaktörer gemensamt tar tag i dagens, och framtidens utmaningar, säger koncernchef Christoph Vitzthum, Fazer-koncernen.

Stipendiet utdelas vartannat år till en student som påvisat goda studieprestationer samt lyfter fram eller arbetar aktivt med frågor som jämställdhet, hållbar utveckling, öppenhet och transparens, ansvar och respekt för miljön, hälsosam livsstil eller socialt ansvarsfulla arbetsmetoder. Stipendiet är på 15 000 euro och det första stipendiet delades ut i februari 2020.

Stipendiekommittén består av Henrik Ehrnrooth, Kaj Storbacka, Christoph Vitzthum och Camilla Wardi. Stipendiekommittén tackar alla som skickat in sin ansökan. De tre finalisterna, Ronny Eriksson, Simone Falck och Minja Orava, var alla mycket starka kandidater.

För mera information, vänligen kontakta Camilla Wardi, Chef för näringslivsrelationer och samverkan.

E-post: camilla.wardi@hanken.fi
Tfn: 040-560 59 64