Karriärmöjligheter

Career Lamp
Den här sidan handlar om en marknadsföringsekonoms karriärmöjligheter.

Vad blir en marknadsföringsekonom?

Huvudsakligen arbetar marknadsföringsekonomer med allt från planering till beslutsfattande och genomförande av marknadsföring inom ett företag eller en organisation. De jobbar även med försäljningsuppgifter eller ledning av marknadsföring- och försäljningsarbete i såväl små som stora företag. Vi hittar våra alumner även på reklambyråer, i marknadsundersökningsföretag, marknadsförings- och kommunikationskonsultföretag, bara för att nämna några.

Marknadsförare får också arbete i organisationer inom den offentliga sektorn och i internationella organisationer. Tack vare hankeiternas språkkunskaper är våra alumner efterfrågade för marknadsföringsuppgifter på internationella marknader. Också allmänna företagsledaruppgifter ligger öppna för marknadsföringsekonomer.