Lediganslagna och beviljade stipendier

Nedan hittar du information om lediganslagna stipendier. Nedan hittar du även information om de senaste beviljade stipendierna.

I enlighet med Hankens målsättning om internationalisering så erbjuds undervisande personal vid Hanken möjlighet att delta i International Teacher’s Programme 2023-2024 som ordnas i Belgien. Intern deadline är 14.4.2023.

För mera information om ansökningskriterier och vem som kan söka se kungörelsen (på engelska): 

International Teachers Programme (ITP) 2023-2024

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår medel att sökas för forskningsledigheter utomlands 2023-2024.

Målsättningen är att fortgående stöda Hankens internationalisering och utveckling genom att finansiera två forskningsledigheter à maximum 6 månader. Medlen är i första hand ämnade för att möjliggöra forskningsledigheter utomlands för heltidsarbetande professorer i fast arbetsförhållande på Hanken, i andra hand till biträdande professorer och forskardoktorer inom tenure track, och i tredje hand till övriga forskare och lärare. 

SIsta ansökningsdagen är 31.3.2023. För mera information om kriterierna och ansökningsförfarandet vänligen se utlysningstexten här:

Ansökningar gällande inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Se information om ansökningsförfarandet här:

https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder/fonderna/naringslivets-fond

Beluten skickas ut per e-post till samtliga sökande. Kontakta stipendieombudet (stipendieombud@hanken.fi) ifall du inte fått någon e-post. Kom ihåg att även kolla skräp-korgen!

Beviljade stipendier 2022