Lediganslagna och beviljade stipendier

Nedan hittar du information om lediganslagna stipendier. Nedan hittar du även information om de senaste beviljade stipendierna.
Stipendier hösten 2022

Hanken lediganslår personliga stipendier att sökas av Hankens anställda och studerande. Stipendierna finansieras av Stiftelsen Svenska handelshögskolan. Deadline för ansökningar är 30.9.2022. Mera information i kungörelsen:

Ansökningar till Näringslivets fond om inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Se informationen om ansökningsförfarandet här:

https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder/fonderna/naringslivets-fond