Program kandidatstuderande

Här hittar du introdagsprogrammet för kandidatstuderande på det svenska kandidatprogrammet.

Du kan endast delta i introduktionsdagarna på den studieort där du har fått en studieplats. Om du har antagits till Vasa, skall du delta i introduktionsdagarna i Vasa och vice versa.