Biämnesstudier på kandidatnivå

Hankens byggnaden i Helsingfors
Kandidatstudier logistik och samhällsansvar

Logistik och samhällsansvar kan inte längre väljas som huvudämne inom kandidatstudierna, men nog som biämne. Ämnet kan väljas som huvudämne på magisternivå. För biämne krävs utöver grundkursen minst 25 studiepoäng inom ämnet. Om du önskar byta huvudämne till logistik och samhällsansvar inför dina magisterstudier, skall du avlägga minst 30 studiepoäng inom ämnet och efter kandidatexamen ansöka om byte av huvudämne.

Vi har ingått ett specialavtal med Arcada som gör att du som Hankenstuderande får gå på deras kurser i logistik. Sådana kurser kan tillgodoräknas inom kandidatexamen vid Hanken. Notera också att det är möjligt att byta ut ämnesstudiekurserna mot studier vid något av Hankens utbytesuniversitet, utomlands eller i Finland. Kurserna behöver inte motsvara exakt de kurser som vi erbjuder, men du får gärna diskutera dina val med oss på förhand.

Logistik och samhällsansvar har i Helsingfors också antagning direkt till magisternivån.

 • Minst 25 studiepoäng
 • Språk: svenska
 • Examen: Ekonomie kandidat
 • Plats: Helsingfors
 • Obligatoriska kurser inom biämnet LSA: Företagslogistik och Corporate Sustainability
 • De resterande kurserna kan väljas ur Hankens kurslista på kandidatnivå (se instruktioner om hur du hittar dem i Sisu) eller Arcadas kurslista (se nedan)
 • Introduktionskursen räknas inte till biämneshelheten
 • Vid betygsansökan bör man meddela studiebyrån om biämneshelheten önskas infogas som sådan i examen
 • OBS! För att byta till LSA på magisternivå behövs minst 30 studiepoäng inklusive introkursen. Om du är osäker vilka kurser du kan välja, vänligen kontakta ämnesansvariga Gyöngyi Kovács eller studieinfo@hanken.fi

Vår:

 • Warehousing and Optimisation 5 sp  
 • Supply Chain Management 5 sp

Höst:

 • International Trade 5 sp 
 • Purchasing 5 sp
 • Forwarding 5 sp
 • Freight Forwarding 5 sp
 • Business Systems in Logistics 5 sp                                                    
 • Miljölogistik 10 sp
 • Miljömedvetna förpackningar 5 sp 

Förhandskravet för att få gå kurserna är att man måst ha avlagt grundkursen i logistik hos Hanken.

Vänligen notera att kursutbudet kan ändra årligen. Om du är intresserad av att avlägga kurser vid Arcada, kontakta marika.blomster@arcada.fi.

Till mejlet ska bifogas ett studieutdrag som visar att man avlagt kursen Företagslogistik (kurskod 38022) i Hanken, ifall man önskar avlägga logistikkurser vid Arcada. Som svar får du en anmälningsblankett och instruktioner om tillgång till Arcadas interna system.