Datasäkerhetsinstruktioner

En sammanfattning av de bindande regler som gäller för alla som använder Hankens datasystem.

Observera att regelsamlingen om datasäkerhet delvis är föråldrad och inkonsekvent. Datacentralen har inlett ett projekt för att komplettera, förtydliga och förnya hela regelsamlingen. För tillfället rekommenderas det att man konsulterar datasäkerhetschefen om regelsamlingen inte ger ett vettigt svar på den fråga man har.