Experter för media

På den här sidan har vi samlat alla Hankens professorer och deras expertisområden. De ställer gärna upp för intervjuer i media och kommenterar aktuella samhällsfenomen. Om du har frågor gällande våra experter kan du kontakta kommunikationsspecialist Marlene Günsberg, 040 3521212, marlene.gunsberg@hanken.fi.

Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi - Finansiell ekonomi

Colak, Gonul

Professor i finansiell ekonomi
Finansiell ekonomi - Helsingfors

politisk osäkerhet, aktieerbjudanden, företagsrekonstruktion, investerarrelationer, finansiell förmedling och bank, ersättning till ledande befattningshavare, finansiell ekonometri, S&P 500 Indexföretag

gonul.colak@hanken.fi
+358 50 572 8834
eng

Högholm, Kenneth

Professor i finansiell ekonomi
Finansiell ekonomi - Vasa

illikviditet, fonders prestanda, budgivare

kenneth.hogholm@hanken.fi
+358 40 352 1718
sv, fi, eng

Liljeblom, Eva

Professor i finansiell ekonomi
Finansiell ekonomi - Helsingfors

dividendpolitik, bolagsstyrning, företagsfinansiering

eva.liljeblom@hanken.fi
+358 40 352 1291
sv, fi, eng

Löflund, Anders

Professor i finansiell ekonomi
Finansiell ekonomi - Helsingfors

värdeskapande och aktievärdering, prestationsbedömning av placeringsfonder, bolagsstyrning

anders.loflund@hanken.fi
+358 40 352 1351
sv, fi, eng

Maio, Paulo

Professor i finansiell ekonomi, asset pricing
Finansiell ekonomi - Helsingfors

investeringar, interaktionen mellan finansmarknaden och ekonomin

paulo.maio@hanken.fi
+358 40 352 1455
eng

Maury, Benjamin

Wahlroos professor i finansiell ekonomi
Finansiell ekonomi - Helsingfors

statlig styrning, konkurrens, bolagsprestation

benjamin.maury@hanken.fi
+358 40 352 1422
sv, fi, eng

Pasternack, Daniel

Arbetslivsprofessor
Quantum datalabb - Helsingfors

finansbranschen, datadrivet värdeskapande

daniel.pasternack@hanken.fi
sv, fi, eng

 

Sjöholm, Hans-Kristian

Arbetslivsprofessor
Quantum datalabb - Helsingfors

datadrivet beslutsfattande, värdeinvestering

hans-kristian.sjoholm@hanken.fi
sv, fi, eng

 

Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi - Nationalekonomi

Hyytinen, Ari

Professor i nationalekonomi
Nationalekonomi - Helsingfors

industriell organisation, tillämpad mikroekonometri, entreprenörskap

Juselius, Mikael

Arbetslivsprofessor
Nationalekonomi - Helsinki GSE

mikael.juselius@hanken.fi
sv, fi, eng

 

Miettinen, Topi

Professor i nationalekonomi
Nationalekonomi - Helsingfors

beteendeekonomi, experimentell ekonomi

topi.miettinen@hanken.fi
+358 40 352 1406
sv, fi, eng

Stenbacka, Rune

Professor i nationalekonomi
Nationalekonomi - Helsingfors

bankkonkurrens, äganderätt, omställningskostnader

rune.stenbacka@hanken.fi
+358 40 352 1433
sv, fi, eng

Sääskilahti, Pekka

Arbetslivsprofessor
Nationalekonomi - Helsinki GSE

prissättning, konkurrensanalys, värdering av IPR inom high-tech sektorn

pekka.saaskilahti@hanken.fi
sv, fi, eng

 

 

Institutionen för företagsledning och organisation - Företagsledning och organisation

Dahlblom, Christina

Arbetslivsprofessor
Företagsledning och organisation

ledarskap, mänskligt beteende i organisationer

christina.dahlblom@hanken.fi
sv

Ehrnrooth, Mats

Tre smeder Professor
Företagsledning och organisation

organisatorisk identifiering, transformellt ledarskap, HRM, medarbetarattityder

mats.ehrnrooth@hanken.fi
+358 40 352 1420
sv, fi, eng

den Hond, Frank

Ehrnrooth Professor i företagsledning och organisation
Företagsledning och organisation

organisation, strukturering, sociala system

frank.denhond@hanken.fi
+358 40 352 1318
eng

Kock, Sören

Professor i  företagsledning och organisation
Företagsledning och organisation

samarbete, internationellt företagande och företagsnätverk

soren.kock@hanken.fi
+358 50 525 6709
sv, fi, eng

Salin, Denise

Professor i företagsledning och organisation
Företagsledning och organisation

arbetsplatsmobbning, sexism

denise.salin@hanken.fi
+358 40 352 1502
sv, fi, eng

Tallqvist, Torkel

Arbetslivsprofessor
Företagsledning och organisation

företagsledning, affärsutveckling, entreprenörskap

torkel.tallqvist@hanken.fi
sv, fi, eng

Tienari, Janne

Professor i företagsledning och organisation
Företagsledning och organisation

ledarskap, strategi, gender och diversitet, företagsfusioner och förvärv (M&A)

janne.tienari@hanken.fi
sv, fi, eng

 

Institutionen för företagsledning och organisation - Entreprenörskap och företagsledning

Vincent, Joakim

Professor i entreprenörskap och företagsledning
Entreprenörskap och företagsledning

innovationshantering, strategisk förnyelse och motståndskraft, växande tekniker som blockchain

joakim.wincent@hanken.fi
+358 40 352 1478
sv, fi, eng

 

 

Institutionen för marknadsföring - Marknadsföring

Aspara, Jaakko

Professor i marknadsföring
Marknadsföring - Helsingfors

Björk, Peter

Professor i marknadsföring
Marknadsföring - Vasa

turism

peter.bjork@hanken.fi
+358 40 352 1723
sv, fi, eng

Gummerus, Johanna

Professor i marknadsföring
Marknadsföring - Helsingfors

Konsumentbeteende (speciellt sårbara konsumenter och deras välmående), digital and etisk marknadsföring, tjänsteinnovation

johanna.gummerus@hanken.fi
+358 40 352 1508
sv, fi, eng

Heinonen, Kristina

Professor i tjänste- och relationsmarknadsföring
Marknadsföring - Helsingfors

kundengagemang och upplevelse

kristina.heinonen@hanken.fi

sv, fi, eng

Holmlund-Rytkönen, Maria

Professor i marknadsföring
Marknadsföring - Helsingfors

tjänste- och kundorienterad företagsledning, kundperspektiv på marknadsföring, ledningens mentala modeller, affärsrelationsdynamik

maria.holmlund-rytkonen@hanken.fi
+358 40 352 1396
sv, fi, eng

Storbacka, Kaj

Hanken Foundation Professor
Marknadsföring / projekt

teoretisering, företagsledning, industriell marknadsföring, innovation

kaj.storbacka@hanken.fi    
sv, fi, eng

 

Institutionen för marknadsföring - Logistik och samhällsansvar

Grant, David B.

Professor i logistik och samhällsansvar
Logistik och samhällsansvar

logistik i u-länder, e-handel och online service

david.grant@hanken.fi
+358 50 327 6875
eng

Heaslip, Graham

Professor i logistik och samhällsansvar
Logistik och samhällsansvar

humanitär logistik, nödhjälp, hållbar logistik

graham.heaslip@hanken.fi
eng

Kovacs, Gyöngyi

Erkko Professor i humanitär logistik
Logistik och samhällsansvar

humanitär logistik, nödhjälp, bistånd, katastrofinsats

gyongyi.kovacs@hanken.fi
+358 40 352 1241
sv, fi, eng

 

 

Institutionen för redovisning och handelsrätt - Redovisning

Ittonen, Kim

Professor i revision
Redovisning - Helsingfors

revision, bolagsstyrning och finansiell rapportering

kim.ittonen@hanken.fi
+358 50 408 4786
sv, fi, eng

Ilmonen, Klaus

Arbetslivsprofessor
Redovisning - Helsingfors

bolagsrätt, bolagsstyrning, börsbolagstransaktioner

klaus.ilmonen@hanken.fi
sv, fi, eng

 

Institutionen för redovisning och handelsrätt - Handelsrätt

Henriksson, Helge

Arbetslivsprofessor
Handelsrätt - Helsingfors

helge.henriksson@hanken.fi

sv, fi, eng

Kukkonen, Matti

Professor i handelsrätt
Handelsrätt - Helsingfors

företagsbeskattning, dividend beskattning, överlåtelsevinster, generationsskifte

matti.kukkonen@hanken.fi
+358 40 352 1339
sv, fi, eng

Lee, Nari

Professor i immateriell rätt
Handelsrätt - Helsingfors

immateriell rätt

nari.lee@hanken.fi
+358 40 352 1769
sv, eng

Mäntysaari, Petri

Professor i handelsrätt
Handelsrätt - Vasa

företagsfinansieringsrätt, reglering av kapitalmarknaden, bolagsrätt, elmarknadsrätt, EU-rätt

petri.mantysaari@hanken.fi
+358 40 352 1735
sv, fi, eng