Studiekortet Frank

Här hittar du information om hur du får tillgång till och använder ditt studiekort.

Det digitala studiekortet Frank behövs:

  • I studentrestauranger för att du ska få studeranderabatt
  • Som ID under tentamen och då du vill lösa ut ett officiellt studieregisterutdrag eller studieintyg i Studentservice
  • För att få studeranderabatt i kollektivtrafiken samt på långdistanståg och -bussar i Finland
  • För att få andra studierabatter som erbjuds i Finland, såsom i affärer, kaféer osv.

 

Hur beställer/aktiverar jag mitt studiekort?

  • Studiekortet beställer du genom att registrera dig på Franks webbplats.
  • Det är möjligt att ha studiekortet i en app eller så kan du beställa ett studiekort i plast (med eller utan betalningsfunktion). 

  • Du kan beställa ditt kort när din närvarostatus har överförts från Hankens studierregister Sisu till Frank – detta sker med regelbundna mellanrum under sommaren, men allra senast före introduktionsdagarna.

  • Om du får ett meddelande om okänd studerandestatus då du försöker registrera dig i tjänsten efter att ha betalat din studentkårsavgift är det ingen fara, utan det betyder helt enkelt att din information ännu inte har matats in i systemet och du kan prova igen om några dagar.

  • För att beställa kortet behöver du även ett digitalt fotografi av dig själv. Av fotografiet bör det tydligt framgå att det är du på bilden, men det finns inget krav på att det t.ex. ska vara taget i en viss miljö.

  • Om du väljer att beställa ett studiekort i plast ska du själv upphämta en läsårsdekal från SHS Studentkåren vid Svenska handelshögskolans kansli i Helsingfors eller Studiebyrån i Vasa efter att du har erhållit ditt studiekort.