Olika gröna örter på ett fat
|
09.02.2024
Att bevara den biologiska mångfalden är en av våra främsta utmaningar idag. För att tackla detta krävs bland annat att företag implementerar sådana styrningsprinciper som aktivt främjar bevarandet av vår natur. Theresa Harrer, postdoktoral forskare vid Svenska handelshögskolan (Hanken), försöker ta reda på hur dessa styrningsprinciper för biologisk mångfald kunde se ut.
logo
|
22.01.2024
Stiftelsen SHH har reserverat medel för finansiering av forskningsledigheter utomlands för 2024–2025.
Travelling traveling resa
|
22.01.2024
Hanken lediganslår personliga resestipendier att sökas av forskare, forskarstuderande, kandidat- och magisterstuderande samt nyligen utexaminerade alumner.
Flaggor utanför Hankens huvudbyggnad
|
22.12.2023
Svenska handelshögskolan (Hanken) har beviljats betydande finansiering för forskningsprojekt år 2023. Forskningsämnena inkluderar bland annat cirkulär ekonomi inom humanitära sektorn, främjande av kunskap om hållbar tillväxt tillsammans med afrikanska högre läroanstalter, effekterna av trädplantering på människan och naturen, socialt ansvarsfull och ekonomiskt hållbar personaladministration samt intraprenörskap.