Hanken - en vetenskapshögskola

Hanken främjar ny kunskap inom näringslivet och samhället genom forskningsverksamhet som är både akademiskt framstående och praktiskt relevant. Vi är en forskningsintensiv högskola, vilket betyder att forskningen utgör grunden för all vår verksamhet. Alla kurser och utbildningsprogram bygger också på den forskning som bedrivs hos oss. Speciellt framträdande är det inom vår egen forskarskola.
 
Vår styrkeområden är:
forskning forskningsverksamhet ekonomiska vetenskaper