Jesper och Dennis i After Class-podden
|
02.12.2022
Jeppe Christoffersen (Copenhagen Business School) har forskat i företag som tenderar slå diverse resultatmål. Ett dylikt mål är att visa en liten vinst istället för en liten förlust.
Disputation doktorsavhandling
|
01.12.2022
För närvarande antar bland annat EU nya lagar om offentliggörande av företagens sociala ansvar. Syftet med dessa lagar är att uppmuntra företagen att utveckla en ansvarsfull affärsverksamhet. Det är därför troligt att olika effekter på företaget och dess intressenter kommer att uppstå, varav vissa kan vara oavsiktliga.
Disputation doktorsavhandling
|
30.11.2022
Tack vare den växande tillgången på onlinedata kan företag och konsumenter fatta mer välgrundade beslut än någonsin förr. Både företag och konsumenter stöter emellertid på flera stora problem när de försöker navigera bland de stora mängderna tillgängliga onlinedata och ska välja rätt information att använda i beslutsprocessen.
Bild av en dator och en människa som gör anteckningar med penna och papper
|
29.11.2022
Svenska handelshögskolan (Hanken) har beviljats 171 250 € euro i EU-finansiering för att undersöka hur vetenskapliga böcker kunde bli mer öppet tillgängliga på nätet.
– Fri tillgång skulle leda till en explosionsartad ökning av läsare och citeringar, säger universitetslektor Mikael Laakso.