Bord med sex olika doktorshattar - Table with six doctoral hats

Hanken - en forskningsintensiv handelshögskola

Information om forskning på Hanken

Hanken främjar ny kunskap inom näringslivet och samhället genom forskningsverksamhet som är både akademiskt framstående och praktiskt relevant. Vi är en forskningsintensiv handelshögskola, vilket betyder att forskningen utgör grunden för all vår verksamhet. Alla kurser och utbildningsprogram bygger också på den forskning som bedrivs hos oss. Speciellt framträdande är det inom vår egen forskarskola.

Vår styrkeområden är:

  • Konkurrensanalys och servicestrategi
  • Finansiering, redovisning och företagsstyrning
  • Ansvarsfull organisering
  • Att leda för tillväxt och välmående