Image
Research at Hanken

Forskning

Hanken främjar ny kunskap inom näringslivet och samhället genom forskningsverksamhet som är både akademiskt framstående och praktiskt relevant.
Hankens styrkeområden
Våra styrkeområden
• Konkurrensanalys och servicestrategi
• Finansiering, redovisning och företagsstyrning
• Ansvarsfull organisering
• Att leda för tillväxt och välmående
Forskningsprojekt: Företaget som politisk aktör
Vad får företag att engagera sig politiskt för strängare reglering av företagsansvar? Ett nytt forskningsprojekt som i år fick finansiering från Finlands Akademi undersöker frågan med utgångspunkt i en kampanj som ägde rum inför riksdagsvalet 2019.
Forskningsprojekt Företaget som politisk aktör
Hanken hedersdoktor
Estlands president och Helsingfors borgmästare bland Hankens hedersdoktorer
Hanken Svenska handelshögskolan firar 110 år och promoverar 47 promovender och tio hedersdoktorer i samband med den högtidliga doktorspromotionen fredagen den 25 oktober 2019.
Sök till Hankens doktorandutbildning
Hankens forskarskola erbjuder dig en internationellt erkänd doktorsexamen från en ackrediterad, forskningsintensiv handelshögskola. Hanken skriver arbetsavtal med alla nyantagna doktorander.
Hankens doktorandutbildning
Doktorsdisputation på Hanken
|
21.01.2020
Som ett resultat av den omfattande harmoniseringen av upphovsrättslagstiftningen inom EU, spelar den Europeiska unionens domstol (CJEU) nuförtiden en viktig roll då man definierar omfattningen av det upphovsrättsliga skyddet för upphovsmän och rättsinnehavare.
Wojciech Piotrowicz står i Foajén.
|
14.01.2020
Forskarna inom ett projekt som fokuserar på Syrien och Ukraina undersöker i vilken form det är bäst att leverera nödhjälp i konflikter. Målet är att skapa riktlinjer för att hjälpa biståndsorganisationer som arbetar i konfliktområden att fatta beslut.
1501_hanken_bibliotek_020114_122_648px.jpg
|
12.11.2019
Den effekt regleringen har på kvantiteten och kvaliteten på företagsamhet i ett land beror på de informella samhällsreglerna i varje land. Sådana regler kan vara t.ex. en kutym att inte registrera företagsverksamhet, säger Ashkan Mohamadi i sin doktorsavhandling.