Disputation doktorsavhandling
|
21.09.2021
Livsmedelstrygghet brukar definieras som att ha tillräcklig tillgång till livsmedel för ett hälsosamt liv. Oftast fokuserar man på produktion och konsumtion man vill säkerställa en tillräcklig livsmedels- och näringstrygghet. Ny forskning visar att man också måste betona distribution och detaljhandel i samband med livsmedelstrygghet.
Ari Hyytinen
|
19.08.2021
Forskningsfinansiering beviljas allt oftare till stora, multidisciplinära konsortium där forskare från flera universitet och också andra samhälleliga aktörer deltar. Forskare på Hanken har varit aktiva i att ansöka om finansiering för sådana projekt och under våren 2021 fick rekordmånga forskare på högskolan välkomna nyheter av finansiärerna.
Disputation doktorsavhandling
|
21.06.2021
I pandemitider som dessa accentueras vikten av samarbete mellan aktörer från olika samhällssektorer. Ny forskning visar däremot att ju tätare samarbete mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer desto större är risken för konflikter när värderingarna kolliderar.
Disputation doktorsavhandling
|
17.06.2021
Ny forskning visar att mera öppenhet behövs kring var och hur mycket överskottslivsmedel som uppstår hos företag inom livsmedelsbranschen för att de ska kunna tas bättre tillvara.