Forskning

Hanken främjar ny kunskap inom näringslivet och samhället genom forskningsverksamhet som är både akademiskt framstående och praktiskt relevant.
Hankens styrkeområden
Våra styrkeområden
• Konkurrensanalys och servicestrategi
• Finansiering, redovisning och företagsstyrning
• Ansvarsfull organisering
• Att leda för tillväxt och välmående
Forskningsprojekt: Företaget som politisk aktör
Vad får företag att engagera sig politiskt för strängare reglering av företagsansvar? Ett nytt forskningsprojekt som i år fick finansiering från Finlands Akademi undersöker frågan med utgångspunkt i en kampanj som ägde rum inför riksdagsvalet 2019.
Forskningsprojekt Företaget som politisk aktör
Hanken hedersdoktor
Estlands president och Helsingfors borgmästare bland Hankens hedersdoktorer
Hanken Svenska handelshögskolan firade 110 år och promoverade 47 promovender och tio hedersdoktorer i samband med den högtidliga doktorspromotionen fredagen den 25 oktober 2019.
Sök till Hankens doktorandutbildning
Hankens forskarskola erbjuder dig en internationellt erkänd doktorsexamen från en ackrediterad, forskningsintensiv handelshögskola. Hanken skriver arbetsavtal med alla nyantagna doktorander.
Hankens doktorandutbildning
hanken
|
07.04.2020
Lägesrummet samarbetar med en grupp ledd av Vesa Vihriälä som fokuserar på de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna. Målet är att främja snabbt beslutsfattande under coronaviruskrisen.
Doktorsdisputation på Hanken
|
06.04.2020
”Stockmanns är alltid Stockmanns” var det kända varuhusets slogan på 1950-talet. Ny forskning visar att varuhuset introducerade marknadsföringstänkande i Finland redan innan marknadsföring etablerat sig som egen disciplin.
Cata Portin
|
02.04.2020
Att arbeta hemifrån kan hjälpa oss att hitta nya vanor som förbereder oss för framtidens arbete, säger forskardoktor Emma Nordbäck.
flaggorna.jpg
|
02.04.2020
Hankens forskare och experter är tillgängliga för media och svarar gärna på frågor relaterade till coronavirusepidemin - på svenska, finska och engelska. Vi har specialkompetens inom bland annat konsument-, entreprenöriellt och företagsbeteende.