Fulbright Finland logotyp
|
08.04.2021
Fyra amerikanska forskare kommer att gästa Hanken under våren 2021 inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center. Professorerna Nezih Altay, Brian Gibson och Leigh Anne Liu kommer att forska vid Hanken och hålla ett öppna seminarium om sina resultat. Mera information om seminarierna publiceras på Hankens webbsidor under våren.
Hanken flaggor
|
12.03.2021
Våren 2020 stängde Finland grundskolorna och läroanstalterna på andra stadiet i två månader på grund av covid-19-pandemin. Målet med att övergå till distansundervisning var att begränsa spridningen av coronavirussmitta, men det har varit oklart hur väl denna åtgärd har bidragit till att förebygga smitta.
Hanken flaggor
|
03.03.2021
Under coronaepidemin har det kommit fram att kommunerna ofta inte har någon exakt uppfattning om till exempel utvecklingen av kommunens lönesumma. Lägesrummet vid Helsinki GSE kommer att presentera sin senaste rapport i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 4.3.2021 kl. 8:30.
Hanken med flaggor på gården
|
04.02.2021
Coronakrisen har prövat Finlands ekonomi, men i lägre grad än vad som befarades från början. Under krisen har företagsverksamheten fått stöd både direkt och indirekt, t.ex. genom lättnader i reglerna för permittering. Nu bereder regeringen ett tredje kostnadsstödpaket till företagen. Regeringen borde dock överväga att skifta fokus från direkta stöd, såsom kostnadsstöd, till stöd som kräver motprestation, såsom Finnveras borgen.