Image
Research at Hanken

Forskning

Hanken främjar ny kunskap inom näringslivet och samhället genom forskningsverksamhet som är både akademiskt framstående och praktiskt relevant.
Hankens styrkeområden

Våra styrkeområden

• Konkurrensanalys och servicestrategi
• Finansiering, redovisning och företagsstyrning
• Ansvarsfull organisering
• Att leda för tillväxt och välmående

Forskningsprojekt: Företaget som politisk aktör

Vad får företag att engagera sig politiskt för strängare reglering av företagsansvar? Ett nytt forskningsprojekt som i år fick finansiering från Finlands Akademi undersöker frågan med utgångspunkt i en kampanj som ägde rum inför riksdagsvalet 2019.
Forskningsprojekt Företaget som politisk aktör
Hanken hedersdoktor

Estlands president och Helsingfors borgmästare bland Hankens hedersdoktorer

Hanken Svenska handelshögskolan firar 110 år och promoverar 47 promovender och tio hedersdoktorer i samband med den högtidliga doktorspromotionen fredagen den 25 oktober 2019.

Sök till Hankens doktorandutbildning

Hankens forskarskola erbjuder dig en internationellt erkänd doktorsexamen från en ackrediterad, forskningsintensiv handelshögskola. Hanken skriver arbetsavtal med alla nyantagna doktorander.
Hankens doktorandutbildning
1501_hanken_bibliotek_020114_122_648px.jpg
|
12.11.2019
Den effekt regleringen har på kvantiteten och kvaliteten på företagsamhet i ett land beror på de informella samhällsreglerna i varje land. Sådana regler kan vara t.ex. en kutym att inte registrera företagsverksamhet, säger Ashkan Mohamadi i sin doktorsavhandling.