Disputation doktorsavhandling
|
21.06.2021
I pandemitider som dessa accentueras vikten av samarbete mellan aktörer från olika samhällssektorer. Ny forskning visar däremot att ju tätare samarbete mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer desto större är risken för konflikter när värderingarna kolliderar.
Disputation doktorsavhandling
|
17.06.2021
Ny forskning visar att mera öppenhet behövs kring var och hur mycket överskottslivsmedel som uppstår hos företag inom livsmedelsbranschen för att de ska kunna tas bättre tillvara.
Disputation doktorsavhandling
|
15.06.2021
I dagens snabbt föränderliga värld utmanas yrkesverksamma inom organisationer som aldrig tidigare i att bredda sin kompetens och samarbeta över traditionella gränser. På samma sätt står ledare inför förändringar eftersom traditionella ledarroller skiftar mot att uppmuntra personalen att ta ansvar.
Hanken2021
|
11.06.2021
Läs bland annat om Bengt Holmströms hälsningar till Hankenalumner gällande aktuella frågor om digitalisering, samt om Christina Dahlbloms tankar om ledarskap. Du kan också bekanta dig med en ny kurs i kulturell hållbarhet och kommunikation som ordnats för första gången på Hanken under våren som ett svar på studenternas intresse för kurser i humaniora. Därtill får vi läsa om en sällsynt lyckad match i mentorskap mellan Mikael Still (65) och Silas Magana (34) vid Hanken i Vasa. Också de tre Fulbright-forskarna som varit på Hanken under våren, professor Nezih Altay, professor Brian Gibson och professor Leigh Anne Liu presenteras.