Employee sustainability survey
|
31.05.2022
Fakultet, administrativ personal och doktorander, var vänliga och svara på denna anonyma enkät om hållbarhet på Hanken (DL 17.6.2022). Frågorna anpassas enligt respondentens bakgrundinformation, men enkäten tar max 20 min att svara på.
Bordet dukat för fest
|
25.05.2022
Hanken har instiftat utnämningar till de bäst presterande studenterna, de bästa magister- och kandidatavhandlingarna samt de bäst presterande kandidatstudenterna som åker på utbyte. Utnämningarna är benämnda efter högskolans hedersdonatorer.
Irene Calboli
|
20.04.2022
Professor Irene Calboli från Texas A&M University School of Law gästar Hanken som Hanken-Fulbright Distinguished Chair in Business and Economics fram till den 10 juli 2022.
KvarkenSat, a small satellite flowing in space
|
01.12.2021
KvarkenSat är en gemensam liten satellit mellan de österbottniska landskapen och Västerbotten. Den ska skjutas upp i rymden om drygt ett år, med teckningar av barn och ungdomar ombord på satelliten. Småsatelliten är resultatet av ett samarbete över Kvarken. Den visar också att erövringen av rymden inte bara är något för rymdsupermakter.