Forskning

Hanken främjar ny kunskap inom näringslivet och samhället genom forskningsverksamhet som är både akademiskt framstående och praktiskt relevant.
Hankens styrkeområden
Våra styrkeområden
• Konkurrensanalys och servicestrategi
• Finansiering, redovisning och företagsstyrning
• Ansvarsfull organisering
• Att leda för tillväxt och välmående
Forskningsprojekt: Nödhjälp i konfliktområden
Pengar eller konkreta varor? Forskarna inom projektet som fokuserar på Syrien och Ukraina undersöker i vilken form det är bäst att leverera nödhjälp i konflikter. Målet är att skapa riktlinjer för att hjälpa biståndsorganisationer som arbetar i konfliktområden.
HUMLOG aid in conflict zones
En mans händer i meditationsställning.
Mindfulness hjälper anställda att bekämpa utbrändhet
Träning i mindfulness har hjälpt många att hitta vägen till ökad koncentration och bättre stresshantering på kontoret, visar en färsk doktorsavhandling. Meditationstekniken kommer emellertid inte att kunna ersätta god arbetsledning.
Sök till Hankens forskarutbildning
Hankens forskarutbildning erbjuder dig en internationellt erkänd doktorsexamen från en ackrediterad, forskningsorienterad handelshögskola. Hanken skriver arbetsavtal med alla nyantagna doktorander.
Hankens doktorandutbildning
medical face mask
|
21.07.2020
Global brist på medicinsk utrustning och problem med leveranskedjor har under den pågående covid-19-krisen återigen avslöjat det stora behovet av ett globalt samarbete gällande medicinska leveranskedjor. Enligt experter vid Hanken Svenska handelshögskolan har regeringar och internationella organisationer inte lärt sig tillräckligt av tidigare katastrofer och epidemier.
Järnvägsspår
|
06.07.2020
Joakim Wincent forskar i entreprenörskap och välmående. Han inspireras av att det alltid finns nya problem att lösa och säger att forskning är som att lösa tankenötter.
Sommarpodden
|
01.07.2020
Hanken Svenska handelshögskolan lanserar i sommar 15 exklusiva avsnitt i poddformat där forskare på Hanken berättar om sin forskning. Första avsnittet publiceras 7.7.2020.
flaggorna.jpg
|
25.06.2020
Ny forskning hävdar att socialt kapital, mätt i medborgerliga normer och förekomsten av nätverk, minskar styrelsers tendenser att dölja dåliga nyheter. Det leder till redovisningskonservatism, som är en redovisningsmetod där man öppet tillkännager sämre resultat och högre förluster. Socialt kapital har även positiv effekt på könsmångfalden i styrelser och bolagsledningar.