Partnerskap och engagemang för hållbar utveckling

Vi värdesätter växelverkan med företag, nätverk, forskningssamarbete och studentkontakter som inspirerar och medför påtagliga hållbarhetsinitiativ i samhälle, nationellt, globalt och inom Hanken.